Bachelor i folkekunst: tre – metall – tekstil

Bachelor i folkekunst: tre – metall – tekstil

Har du lyst til å arbeide med eit handverk, utvikle dine ferdigheiter i å formgje i eit materiale? Studiet i folkekunst gjev deg moglegheiter til dette. Du kan velge spesialisering i tre, metall eller tekstil.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Kvifor bachelor i folkekunst?

Studiet  i folkekunst gjev deg moglegheit til å fordjupe deg i eit handverk innan tre, metall eller tekstil, til å utforme eigne produkt og utvikle dine kreative evner.

Kva slags jobb får du?

Du kan arbeide som utøvar innan handverksfag/kunsthandverk, arbeide innan kulturskule, med formidling, som kulturkonsulent eller kombinere utøving med andre yrker.

Dette lærer du med bachelor i folkekunst

Studiet gjev ei innføring i norsk folkekunst, både teoretisk og gjennom praktisk arbeid. Å vidareutvikle ferdigheitene i å formgje i eit materiale samt kunne kombinere teknikkar og estetisk kompetanse vert vektlagt i studiet. Arbeid på verkstaden utgjer meir enn halve studietida.

Folkekunst 1. år: På første året får du ei grundig opplæring i tradisjonelle handverksteknikkar og tradisjonell materialkunnskap. Du lærer å utforme eigne produkt og utvikle dine evner til kreativt arbeid.

Folkekunst 2. år: Andre året bygger på spesialiseringa frå folkekunst 1. På andre året søkjer vi å bringe element frå folkekunsten inn i vår eiga tid og lage gode samtidsprodukt. 

Folkekunst 3. år: På tredje studieåret arbeider du med individuelle problemstillingar innan estetikk, materiale og teknikk. Dette skal danne grunnlag for den avsluttande fordjupingsoppgåva (BA i folkekunst) på vårsemesteret. 3. året er delt inn i to 30 studiepoengseiningar:

  • tradisjonsbasert design
  • bacheloroppgåve - avsluttande prosjekt

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta delar av bachelor i folkekunst i utlandet. Å studera eller ta praksis i utlandet kan gje deg høve til å utvida den internasjonale kompetansen din, språkferdigheter, personlege eigenskapar og omstillingsevne. Det kan òg gjera deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden. Me har avtaler med utanlandske universitet, høgskular og praksisinstitusjonar tilpassa studiet ditt.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet kvalifiserer for opptak til master i tradisjonskunst.

Med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) blir du kvalifisert for å undervise innan fagområdet.

Har du allerede gjennomført to år folkekunst og ønsker å fullføre din bachelorgrad i folkekunst, kan du ta direkte kontakt med instituttet i Rauland.

Bachelor i folkekunst: tre – metall – tekstil

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Rauland

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 15
  • Søkekode: 222 442
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student