Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie

Som vernepleier jobber du sammen med mennesker med ulike funksjonsvansker, for at de skal mestre sitt dagligliv best mulig. Det er stort behov for flere vernepleiere.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere bachelor i vernepleie?

Som vernepleier har du varierte arbeidsoppgaver og bidrar til at personer med funksjonsvansker får bedre livskvalitet. En vernepleier legger til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får ivaretatt sine rettigheter og muligheter for samfunnsdeltakelse.

Hva slags jobb får du?

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du søke autorisasjon som vernepleier. Du vil bli ettertraktet; samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere.

Som vernepleier jobber du med mennesker der de bor eller er på avlastning, der de jobber eller går på skole, der de tilbringer fritiden eller der noen får sin behandling.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 95 prosent av alle som fullførte en helse- og sosialfaglig utdanning var i jobb seks måneder senere.

Kontakt med arbeidslivet

Arbeidspraksis er en viktig del av studiet. Universitetet i Sørøst-Norge har avtaler om praksisplass i barnehage, skole, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, sykehjem, NAV og ved flere private og offentlige institusjoner.

Dette lærer du på bachelor i vernepleier

En bachelor i vernepleie ved USN gir deg solid fagkunnskap innen både helse- og sosialfag. Vi har som mål at du etter endt utdanning får et bevisst forhold til ditt verdigrunnlag, er brukerorientert, reflektert og kan møte utfordringer i et flerkulturelt samfunn.

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske emner. Hvert emne er studiepoenggivende, og antall studiepoeng legger rammen for undervisningens omfang, pensum og studentens arbeidsinnsats. Det forventes at en heltidsstudent arbeider cirka 40 timer per uke med studiene.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av vernepleierutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til USNs masterstudium i samfunn og helse.

Du kan også søke en rekke forskjellige etter- og videreutdanninger.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i tre måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 85
  • Søkekode: 222 060
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student