Vis studievalg
Master i forebyggende arbeid med barn og unge

Master i forebyggende arbeid med barn og unge

For deg som vil forstå og forebygge risiko knyttet til oppvekst i dagens flerkulturelle samfunn.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor master i forebyggende arbeid med barn og unge?

Ønsker du mer tverrfaglig kunnskap om barn og unge og hvordan risiko knyttet til oppvekst i et flerkulturelt samfunn kan forstås og forebygges? Vil du være en del av et mastermiljø der slik kunnskap er sentral, og der det også legges vekt på at studentene skal få skrivetrening og hyppige tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver? Da er dette studiet for deg.

Hva slags jobb får du?

​Studiet kvalifiserer for arbeid innen offentlig, privat og frivillig sektor, og innenfor områder som undervisning, plan- og utredningsarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid. I profesjonelt arbeid med barn og unge er det vesentlig å ha kunnskap om samfunnsforhold, samt relasjonelle og individuelle forhold som kan utgjøre risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Dette lærer du på master i forebyggende arbeid med barn og unge

Tar du dette tverrfaglige studiet vil du tilegne deg bred kunnskap om moderne oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og sosial deltakelse. I studiet får du god innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon.

Første studieår har en oppstartsuke på fire dager. Resten av dette studieåret er det gjennomgående to undervisningsdager per uke, samt mye egeninnsats. Hoveddelen av andre studieår er satt av til selvstendig arbeid med masteravhandlingen. For studenter som ønsker å ta studiet på deltid, åpnes det for at man kan bruke inntil to år på masteravhandlingen.

  • Emne 1: Oppvekst, risiko og mangfold
  • Emne 2: Psykisk helsearbeid med barn og unge
  • Emne 3: Oppvekst og kulturanalyse
  • Emne 4: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
  • Emne 5: Masteravhandling

Skaff deg internasjonal erfaring 

Du kan ta deler av master i forebyggende arbeid med barn og unge i utlandet.  Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Opptakskrav

Fullført og bestått minimum treårig høyere utdanning som sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, grunnskolelærer, barnehagelærer eller annen relevant utdanning. Gjennomsnittskarakter C eller bedre.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student