Master i forebyggende arbeid med barn og unge

Master i forebyggende arbeid med barn og unge

For deg som vil forstå og forebygge risiko knyttet til barn og unges oppvekst i dagens flerkulturelle samfunn.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
120
Oppstart
Ikke fastsatt

Master i forebyggende arbeid med barn og unge vil fra høsten 2019 inngå som en studieretning i vår nye master i samfunn og helse.

Hvorfor master i forebyggende arbeid med barn og unge?

Ønsker du mer tverrfaglig kunnskap om barn og unge og hvordan risiko knyttet til oppvekst i et flerkulturelt samfunn kan forstås og forebygges? Vil du være en del av et mastermiljø der slik kunnskap er sentral, og der det også legges vekt på at studentene skal få skrivetrening og hyppige tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver? Da er dette studiet for deg.

Hva slags jobb får du?

​Studiet kvalifiserer for arbeid innen offentlig, privat og frivillig sektor, og innenfor områder som undervisning, plan- og utredningsarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid. I profesjonelt arbeid med barn og unge er det vesentlig å ha kunnskap om samfunnsforhold, samt relasjonelle og individuelle forhold som kan utgjøre risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Dette lærer du på master i forebyggende arbeid med barn og unge

Tar du dette tverrfaglige studiet vil du tilegne deg bred kunnskap om moderne oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og sosial deltakelse. I studiet får du god innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon.

Første studieår har en oppstartsuke på fire dager. Resten av dette studieåret er det gjennomgående to undervisningsdager per uke, samt mye egeninnsats. Hoveddelen av andre studieår er satt av til selvstendig arbeid med masteravhandlingen. For studenter som ønsker å ta studiet på deltid, åpnes det for at man kan bruke inntil to år på masteravhandlingen.

  • Emne 1: Oppvekst, risiko og mangfold
  • Emne 2: Psykisk helsearbeid med barn og unge
  • Emne 3: Oppvekst og kulturanalyse
  • Emne 4: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
  • Emne 5: Masteravhandling

Skaff deg internasjonal erfaring 

Du kan ta deler av masteren i forebyggende arbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, vernepleie, barnevernspedagogikk, sosionom, grunnskolelærer, barnehagelærer eller annen relevant utdanning.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student