Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling

Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
info kommer ila feb-18
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette lærer du hos oss

Videreutdanningen har fokus på akutte, postoperative, langvarig ikke-maligne og kreftrelaterte smertetilstander hos pasienter i alle aldersgrupper. Formålet med studiet er at deltakerne oppnår fordypet kompetanse i å kartlegge, vurdere og diagnostisere pasientens smerte, identifisere underliggende faktorer som forårsaker eller vedlikeholder smertetilstanden, samt utføre smertebehandling innenfor sitt fagområde. Samtidig vektlegges det at deltakerne oppnår kunnskap om og forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt smertebehandling.

Studiet er delt inn i følgende hovedtemaer:

 • Smerteteori
 • Nevroanatomi, nevrofysiologi og smertefysiologi ved normale og patologiske tilstander
 • Kartlegging og klinisk diagnostisering av smerte
 • Behandlingsprinsipper
 • Smertens psykososiale aspekter
 • Akutt smerte
 • Langvarig ikke-malign smerte
 • Nevropatisk smerte
 • Kreftrelatert smerte og palliasjon
 • Eldre og smerte
 • Barn og smerte
 • Organisering av smerteklinisk virksomhet
 • Kartlegging, vurdering og behandling av smerte i  tverrfaglig team

Hva slags jobb får du?

Studiet forbereder deltakerne på arbeid innenfor fagområdet smertebehandling både i første- og andrelinjetjenesten, samt private helsetjenester. Deltakerne vil etter fullført studie ha kompetanse til å utføre selvstendige arbeidsoppgaver og konsultasjoner innenfor sitt fagområde knyttet til smertebehandling ved sengeposter på sykehus, poliklinikker, sykehjem, hjemmetjenesten, i fastlegepraksis og ved private helseinstitusjoner.

Videre utdanningsmuligheter

Studenter som fyller opptakskrav til mastergradsstudiet i klinisk helsearbeid, kan på individuelt grunnlag søke om emnefritak i mastergradsprogrammet.

Slik er studiet

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med forelesninger, gruppearbeid, praksis og selvstudier. Undervisningen har et omfang på 20 dager à 6 timer, og er organisert i 4 samlinger à 5 dager.

Samlingene inneholder ressursforelesninger og seminarer/workshops med praktiske øvelser og gjennomgang av fremlagte pasientkasus. Mellom samlingene arbeider studentene med en elektronisk multiple-choice test og et skriftlig kasusrelatert arbeidskrav som presenteres muntlig i klassen.

I løpet av studiet gjennomfører studenten en observasjonspraksis på tilsammen 2 uker.

Noe av undervisningen vil også foregå på Ullevål sykehus (OUS).

Samlinger: Drammen/Ullevål

Samlingstidspunkter kommer.

Opptakskrav

Krav til opptak er 3-årig bachelorutdanning innen helsefag eller profesjonsstudiet innen medisin, psykologi og odontologi, og minst 2 års relevant praksiserfaring. Det gis mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Det kreves at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet.

Dersom det er ledige studieplasser, gis det mulighet for at interesserte som kun ønsker fordypning i ett av hovedtemaene i studiet, kan delta på en samling og få kursbevis for tilstedeværelse.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 2
 • Kostnader Studieavgift blir oppdatert. Kull 17 Høst: kr. 35.000,-
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student