Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi

Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi

Vi lærer deg hvordan du kan bruke dans- og bevegelsesterapi i behandling og undervisningsopplegg.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.11.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2020

Hvorfor danse- og bevegelsesterapi?

Vi baserer oss på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Danse- og bevegelsesterapi er en form for psykoterapi som bruker bevegelse som et virkemiddel for forandring og utvikling, der kropp og bevegelse er hovedmediet i interaksjonen.

Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og gjennom dette påvirke den verbale uttrykksevnen. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser.

Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet. For eksempel bruker Oslo Universitetssykehus  danseterapi til enkelte pasientgrupper. Hensikten med dette tilbudet er å:

  • Arbeide med mennesker i forhold til kropp og bevegelse
  • Motivere pasienter til å komme i aktivitet og utvikle ferdigheter
  • Stimulere til lek, kreativitet, utfoldelse og samspill

Dette lærer du i danse- og bevegelsesterapi

Studiet bygger i stor grad på studentaktive metoder. I tillegg til forelesninger med teori, får studentene ved hver samling presentert noen verktøy og metoder. Studentene etablerer studiegrupper som base for utprøving av felles øvelser.

Målet med studiet er å gi deg grunnleggende kunnskap og kompetanse i faget. Studiet vil være erfaringsbasert og du vil utfordres til å utforske, utvikle og forstå kroppens språk, egne bevegelsesmønstre, sammenhengen mellom kropp og psyke, bevegelsespsykologi og samhandling med andre.

Du vil lære om Rudolf Labans bevegelsesanalyse for å kunne forstå og utvikle ditt eget bevegelsesrepertoir og for å kunne analysere og klienters bevegelsesmønstre både på individplan og i gruppe.

Studiet skal kvalifisere til anvendelse av danse- og bevegelsesterapi i samarbeid med andre yrkesgrupper og involverte parter i behandlings- og undervisningsopplegg. Dette kan dreie seg om behandling, pedagogisk virksomhet og forebyggende- og rehabiliterende virksomhet.

Videre utdanningsmuligheter

Bestått videreutdanning gir 30 studiepoeng på masternivå. Oppfyller du opptakskravene til mastergradsstudier, kan du søke om å få innpasset videreutdanningen som et emne i et relevant mastergradsprogram.

Samlinger

Studiet består av fem samlinger på tre dager (helgesamlinger fredag til søndag), totalt 15 dager. Første samling går over fire dager.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene.

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvelser, gruppeprosesser, selvstudier, utdyping av metoder på egen arbeidsplass/i egen praksis.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig høyskoleutanning innen sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, pedagogikk eller sosial- og velferdsfag samt høyskoleutdanning innen dans eller idrett. Det er ønskelig at søkeren har praksis innen dans og bevegelse.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk/nordisk. Det kan forekomme forelesninger på engelsk.
  • Antall semester: 2
  • Kostnader Kull 2019 vår kr. 35000,- + semesteravgift. Endringer i i studieavgiften kan forekomme for kull 2020 vår.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student