Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi

Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi

Vi lærer deg hvordan du kan bruke dans- og bevegelsesterapi i behandling og undervisningsopplegg.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.11.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2020

Dette er danse- og bevegelsesterapi

Videreutdanningen, som ligger på masternivå, er utviklet i et samarbeid mellom Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge og NODAK – Norsk forening for Danseterapi og Kreative kroppsuttrykk (http://www.nodak.no/).

Danse- og bevegelsesterapi er terapeutisk bruk av dans og bevegelse for å integrere det emosjonelle, det kognitive, det fysiske, det spirituelle og det sosiale i mennesket, for å fremme helse og livskvalitet.

Bevegelsesarbeid kan vekke tanker og følelser og gjennom dette påvirke den verbale uttrykksevnen. Gjennom bevegelse kan man gi uttrykk for og arbeide med egne problemområder så vel som med egne ressurser.

Danseterapi anvendes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet. For eksempel bruker Oslo Universitetssykehus danseterapi til enkelte pasientgrupper. Hensikten med dette tilbudet er å:

•    Arbeide med mennesker i forhold til kropp og bevegelse
•    Motivere pasienter til å komme i aktivitet og utvikle ferdigheter
•    Stimulere til lek, kreativitet, utfoldelse og samspill

Hvorfor danse- og bevegelsesterapi?

Målet med studiet er å gi studenten grunnleggende kunnskap og kompetanse i faget. Studiet vil være erfaringsbasert og du vil utfordres til å utforske, utvikle og forstå kroppens språk, egne bevegelsesmønstre, sammenhengen mellom kropp og psyke, bevegelsespsykologi og samhandling med andre.

Dette lærer du i danse- og bevegelsesterapi

Du vil lære om Rudolf Labans bevegelsesanalyse for å kunne forstå og utvikle ditt eget bevegelsesrepertoir, og for å kunne analysere og møte klienters bevegelsesmønstre både på individplan og i gruppe.

Studiet bygger i stor grad på studentaktive metoder. I tillegg til forelesninger med teori, får studentene ved hver samling presentert noen verktøy og metoder. Studentene etablerer studiegrupper som base for utprøving av felles øvelser.

Studiet skal kvalifisere til anvendelse av danse- og bevegelsesterapeutiske metoder og verktøy i samarbeid med andre yrkesgrupper og involverte parter i behandlings- og undervisningsopplegg. Dette kan dreie seg om behandling, pedagogisk virksomhet og forebyggende- og rehabiliterende virksomhet.

Videre utdanningsmuligheter

Bestått videreutdanning gir 30 studiepoeng på masternivå. 

Samlinger

Studiet består av fem samlinger på tre dager (helgesamlinger fredag til søndag), totalt 15 dager. Første samling går over fire dager.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene. Under følger samlingsdatoer for 2020.

Våren 2020
6.-9.februar
17.-19.april
12.-14. juni

Høsten 2020
28.-30.august
16.-18.oktober 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvelser, gruppeprosesser, selvstudier og arbeid i basegrupper. Studentene har fire obligatoriske arbeidskrav gjennom studietiden.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende treårig høgskoleutdanning innen dans, idrett, sykepleie, ergoterapi, vernepleie, pedagogikk eller sosial- og velferdsfag. Det er ønskelig at søkeren har praksis innen dans og bevegelse. 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk/nordisk. Det kan forekomme forelesninger på engelsk.
  • Antall semester: 2
  • Kostnader Kr. 35000,- + semesteravgift.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student