Lærer foran keramikk i klasserom

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, design, kunst og håndverk

Notodden - Heltid

Med femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag kan du undervise fra småskolen til videregående skole, og skape begeistring og entusiasme hos elevene.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 300
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 574
 • Antall semester: 10
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet er nett- og samlingsbasert.

Nettundervisningen er sanntidsforelesninger og foregår på mandager og torsdager. Veiledninger på tirsdager.

Forelesninger og veiledninger er obligatoriske. Alle samlinger er fysiske og foregår på campus Notodden.

Samlinger høsten 2024:

 • Oppstartssamling uke 33
 • Midtveissamling uke 42
 • Eksamenssamling uke 50

Samlinger våren 2025:

 • Oppstartssamling uke 3
 • Midtveissamling uke 10
 • Eksamenssamling uke 21

Med forbehold om endringer.

logo studiebarometer Studenter på faglærerutdanning i kunst og håndverk på Notodden scorer godt over landsgjennomsnittet på Studiebarometeret. Dette studiet er forløperen til vår lærerutdanning i design, kunst og håndverk.

Hvorfor ta lærerutdanning i design, kunst og håndverk?

Er du interessert i kultur? Ønsker du å bidra til at flere får utforsket sine kreative evner? Ferdigheter i farge, form og komposisjon har gitt oss fantasifulle malerier, uttrykksfulle klær, spennende arkitektur og nyskapende møbler – rett og slett en rikere kultur!

Disse ferdighetene er avhengige av å stimuleres for å kunne blomstre. Derfor trengs dyktige lærere som kan inspirere barn, ungdom og voksne i å utforske og eksperimentere med alt fra leire, tre og tekstil, til metall, film og videokunst.

På dette studiet lærer du om problemløsning og idéutvikling, og du får bred kunnskap om ulike uttrykksformer. En viktig del av studiet er å lære å formidle faget. Derfor vil du i løpet av studiet ha praksis fra småskole til videregående skole, slik at du får kunnskap og erfaring i det å skape begeistring, undring og entusiasme hos elevene dine.

Lærerstudent i verksted for trearbeider

Derfor tar Ragnhild lærerutdanning i design, kunst og håndverk

Hun har tre gode grunner til hvorfor flere bør velge dette studiet

Hva slags jobb får du?

Den femårige lærerutdanningen i design, kunst og håndverk (LUPE) gir deg mange muligheter:

 • undervisning fra småskolen til videregående skole
 • design, kunst og håndverk i folkehøgskole og kulturskole
 • voksenopplæring
 • kunst- og kulturinstitusjoner
 • verkstedvirksomhet

Dette lærer du 

Du lærer å motivere og veilede elevene i skolen og tilpasse opplæringen til elevenes evner, anlegg, interesser, og sosiale og kulturelle bakgrunn. Du vil få grunnleggende pedagogiske kunnskaper, og kunnskap om estetiske og skapende læringsprosesser.

Du vil lære om klasseledelse og få verktøy slik at du kan gi elevene en opplevelse av mestring i egen skolehverdag. Kunnskap om barn og unge i vanskelige situasjoner er også en del av utdanningen.

Studiet er nett- og samlingsbasert, med samlinger på Notodden. På samlingene kan du delta i aktiviteter på campus og i Notodden. 

130 dager av utdanningen gjennomføres som praksis i grunnskole og videregående skole. I samarbeid med medstudenter og veiledere øver du deg på å inspirere og legge til rette for læring i kunst- og håndverksfag.

Med denne lærerutdanningen får du to eller tre undervisningsfag. Ditt første fag er design, kunst og håndverk. Det andre faget inngår i tredje studieår og skal være et undervisningsfag med læreplan i grunnopplæringen. Du kan også velge å ta et tredje undervisningsfag, eller spesialpedagogikk.

Du kan få slettet studielån

Tar du en femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i tre av de første seks årene etter studiene. Beløpet varierer fra 51 000 til 161 000 kroner, avhengig av utdanning, hvor lang tid du bruker, og hvor i landet du arbeider i opptjeningstiden på tre år. I kombinasjon med andre ordninger kan beløpet bli høyere.

Les mer om ordning på Lånekassen sin nettside - Sletting av gjeld for lærere (lanekassen.no)

Kontakt med arbeidslivet

Det er i det direkte møtet med elever i skolen du får de rikeste erfaringene om hvordan det er å være lærer i design, kunst og håndverk. I samarbeid med øvingslærer, praksisskole og lærere vil du få erfaring med å lede og veilede barn og ungdom i faget. Du vil bli kjent med utfordringene og kravene som stilles til læreren på ulike trinn i skolen.

Praksisopplæringen vil forberede deg på arbeidsoppgaver en utdannet lærer skal beherske. Lærerferdigheter utvikles gjennom fagundervisningen ved universitetet i nær kontakt med øvingslærer i praksisfeltet, og gjennom refleksjon og samarbeid med medstudenter.

130 dager av utdanningen gjennomføres som praksis. 100 av disse dagene som veiledet praksis i grunnskolen og på videregående skole. I samarbeid med medstudenter og veiledere øver du deg på å inspirere og legge til rette for læring i kunst- og håndverksfag og i det andre skolefaget du har valgt. 

30 dager av praksisen er veiledet fra universitetet og er prosjektpraksis rettet mot formidling og tilrettelegging og undersøking av praksissituasjoner.

Sosialt med nett- og samlingsbaserte studier

På nett- og samlingsbaserte studier blir du godt kjent med dine medstudenter både gjennom digitale arbeidsgrupper og fysiske samlinger på Notodden. 

 

Studentmiljøet på Notodden er preget av skaperglede, med flotte verksteder som du kan benytte deg av når du er på samlingene.

På campus Notodden kan du ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Les mer om livet som student på Notodden.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Opptakskrav

 • LÆRER: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

  LÆRER: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

I 2024 kan du søke ledig studieplass på lærerutdanning fra og med 20. juli så lenge du har generell studiekompetanse.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024