Vis studievalg
Engelsk 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1 (1–7) er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i engelsk ut over videregående skole. Det tar sikte på å dyktiggjøre lærere for arbeid med engelsk på 1.- 7. trinn.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette lærer du hos oss

Studiet skal heve lærernes egen språklige kompetanse, muntlig og skriftlig, og kvalifisere dem for undervisning i engelsk. Deltakerne vil lære om språket som system og språket i bruk og trene mye på å utvikle sine egne språkferdigheter. De vil arbeide med tekster, metoder og verktøy til bruk i klasserommet og lære om ulike måter å organisere og gjennomføre undervisningen på. Erfaringsutveksling er en sentral del av studiet.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Emne 1: Tekst og skriftlig kommunikasjon (høst 2017)
  • Emne 2: Språklæring og muntlig kommunikasjon (vår 2018)

Slik er studiet

Studiet er 100% nettbasert og studenter må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette. Se: HSN e-læring

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid med dette, men også på klasse- og gruppediskusjoner og utprøving av undervisningsopplegg på egen skole. Det vil bli obligatoriske undervisningsøkter i sanntid på nett (torsdag eller fredag). I tillegg forventes det at deltakerne danner kollokviegrupper og andre former for samarbeid. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap og kunnskapsdeling i eget kollegium vil være en del av dette.

Studiet omfatter ulike typer muntlige og skriftlige arbeidskrav, der praksisbasert refleksjon og kompetansedeling står sentralt. Arbeidskravene leveres i Canvas.

 

Sanntidsøkter på nett har følgende datoer for vårsemesteret 2018:

Uke 5: 1. og 2. februar

Uke 10: 8. og 9. mars

Uke 15: 12. og 13. april

NB: samme ukedag/tidspunkt og gruppetilhørighet som høstsemesteret.

 

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og jobbe som lærer i skolen.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student