Engelsk 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1 (1–7) er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i engelsk ut over videregående skole. Det tar sikte på å dyktiggjøre lærere for arbeid med engelsk på 1.- 7. trinn.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette lærer du hos oss

Studiet skal heve lærernes egen språklige kompetanse, muntlig og skriftlig, og kvalifisere dem for undervisning i engelsk. Deltakerne vil lære om språket som system og språket i bruk og trene mye på å utvikle sine egne språkferdigheter. De vil arbeide med tekster, metoder og verktøy til bruk i klasserommet og lære om ulike måter å organisere og gjennomføre undervisningen på. Erfaringsutveksling er en sentral del av studiet.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Emne 1: Tekst og skriftlig kommunikasjon (høst)
  • Emne 2: Språklæring og muntlig kommunikasjon (vår)

Slik er studiet

Studiet er 100% nettbasert og studenter må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette. Se: HSN e-læring

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid med dette, men også på klasse- og gruppediskusjoner og utprøving av undervisningsopplegg på egen skole. Det vil bli obligatoriske undervisningsøkter i sanntid på nett - dette foregår i Omnijoin. De vil foregå på samme ukedag (torsdag eller fredag), fem ganger i løpet av semesteret. Hver økt vil vare cirka to timer. I tillegg forventes det at deltakerne danner kollokviegrupper og andre former for samarbeid. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap og kunnskapsdeling i eget kollegium vil være en del av dette.Studiet omfatter ulike typer muntlige og skriftlige arbeidskrav, der praksisbasert refleksjon og kompetansedeling står sentralt. Arbeidskravene leveres i Canvas.

Informasjon og innføring i Omnijoin

Datoer for høst semester sanntidsundervsining:

Uke 36 - introduksjon til Omnijoin - nettundervsining

Gruppe A (kl. 10.00 - 12.00) 6. sept.

Gruppe B (kl. 13.00 - 15.00) 6. sept.

Gruppe C (kl. 10.00 - 12.00) 7. sept.

 

Uke 37:

Gruppe A (kl. 10.00 - 12.00) 13. sept.

Gruppe B (kl. 13.00 - 15.00) 13. sept.

Gruppe C (kl. 10.00 - 12.00) 14. sept.

 

Uke 39:

Gruppe A (kl. 10.00 - 12.00) 27. sept.

Gruppe B (kl. 13.00 - 15.00) 27. sept.

Gruppe C (kl. 10.00 - 12.00) 28. sept.

 

Uke 42:

Gruppe A (kl. 10.00 - 12.00) 18. okt.

Gruppe B (kl. 13.00 - 15.00) 18. okt.

Gruppe C (kl. 10.00 - 12.00) 19. okt.

 

Uke 45:

Gruppe A (kl. 10.00 - 12.00) 8. nov.

Gruppe B (kl. 13.00 - 15.00) 8. nov.

Gruppe C (kl. 10.00 - 12.00) 9. nov

 

Uke 47:

Gruppe A (kl. 10.00 - 12.00) 22. nov.

Gruppe B (kl. 13.00 - 15.00) 22. nov

Gruppe C (kl. 10.00 - 12.00) 23. nov

 

Eksamen i uke 50/51

 

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og jobbe som lærer i skolen. Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student