Engelsk 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i engelsk ut over videregående skole. Det tar sikte på å dyktiggjøre lærere for arbeid med engelsk på 1.- 7. trinn.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Dette lærer du hos oss

Studiet skal heve lærernes egen språklige kompetanse, muntlig og skriftlig, og kvalifisere dem for undervisning i engelsk. Deltakerne vil lære om språket som system og språket i bruk og trene mye på å utvikle sine egne språkferdigheter. De vil arbeide med tekster, metoder og verktøy til bruk i klasserommet og lære om ulike måter å organisere og gjennomføre undervisningen på. Erfaringsutveksling er en sentral del av studiet.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Emne 1: Tekst og skriftlig kommunikasjon (høst)
  • Emne 2: Språklæring og muntlig kommunikasjon (vår)

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg). Litteraturlister ligger under emnene. Planene oppdateres i løpet av våren.

Litteraturliste for høsten 2019 blir klar i juni.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er 100% nettbasert og studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette. 

Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut. Studiet baserer seg på individuelt arbeid med dette, men også på klasse- og gruppediskusjoner og utprøving av undervisningsopplegg på egen skole. Arbeidskravene leveres i Canvas.

Det vil bli obligatoriske undervisningsøkter i sanntid på nett - dette foregår i Omnijoin. De vil foregå på samme ukedag (torsdag eller fredag), fem ganger i løpet av semesteret. Hver økt vil vare i cirka to timer og foregår på dagtid.

I tillegg forventes det at deltakerne danner kollokviegrupper og andre former for samarbeid. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap og kunnskapsdeling i eget kollegium vil være en del av dette.

Studiet omfatter ulike typer muntlige og skriftlige arbeidskrav, der praksisbasert refleksjon og kompetansedeling står sentralt.

Les mer om: 

Tidspunkter for undervisning på nett høsten 2019:

Uke 36 - introduksjon til Omnijoin nettundervsining, 5. eller 6. september.

 

Uke 37 - oppstart på nett, 12. eller 13. september.
Studentene deles i grupper til undervisning fast på torsdager eller fredager.
 

Uke 38, 41, 43, 45 og 47 - undervisning videre i høstsemesteret, torsdag eller fredag.  

 

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og tilsatt i skolen.  

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, eller ikke blir prioritert av skoleeier, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student