Relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon

Relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon

Studiet er et spesialpedagogisk emne på masternivå. Emnet har til hensikt å gi fagpersoner i pedagogiske-, eller sosial- og helsefaglige virksomheter økt kompetanse i møtet med barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser som påvirker utvikling av kommunikasjon og språk.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
30.11.2018
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2019

Hvorfor studere Relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon?

Er du interessert i kommunikasjon, læring og utvikling? Ønsker du å styrke kommunikasjons-mulighetene for barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser som gjør at kommunikasjon og språk ikke utvikles av seg selv? Da er dette studiet for deg.

Relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon er et unikt og tverrfaglig studietilbud som har til hensikt å gi fagpersoner/studenter i ulike pedagogiske- og helsefaglige virksomheter/studier økt kunnskap og økte ferdigheter i møtet med mennesker som spontant uttrykker seg annerledes enn vi er vant til. Du lærer blant annet:

 • om menneskets iboende evne til kommunikasjon og kommunikasjonens betydning for meningsdanning og individuelle utviklingsprosesser.

 • å analysere og fortolke annerledes samspill og kommunikasjon på bakgrunn av videoopptak.

 • hvordan individets muligheter til kommunikasjon gjennom «egen stemme» kan realiseres, og hvordan du kan støtte og legge til rette for utvikling og fremgang. 

Studiet binder sammen teori og praksis og gir deg begreper og arbeidsmodeller som er nyttige verktøy. Kunnskapsgrunnlaget bygger på et rettighetsperspektiv og på nyere forskning om både typisk og atypisk kommunikasjonsutvikling. Innholdet er konsentrert om grunnleggende relasjonelle forhold som er gjeldende for alle mennesker. Det brukes hovedsakelig eksempler knyttet til mennesker med medfødt døvblindhet, da medfødt døvblindhet tydeliggjør en rekke grunnleggende prosesser som virker på tvers av ulike ytringsformer.

Hvem passer studiet for?

Utdanningstilbudet retter seg mot faglig personell som arbeider med barn, unge eller voksne med ulike funksjonsnedsettelser som gjør at kommunikasjon og språk ikke utvikles av seg selv.

Slik er studiet

Emnet inngår i et samarbeid mellom Universitet i Sørøst-Norge og Statped og er utviklet i et faglig samarbeid med nordiske fagmiljøer.

Statped. Logo.

Emnet er samlingsbasert med tre samlinger à to dager. I tillegg arrangeres det to webinarer mellom samlingene. Studiet er en blanding av forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid og veiledede praktiske øvelser (videoanalyser i team), i tillegg til at læringsplattformen Canvas brukes aktivt. 

Forventet arbeidsomfang i studiet er ca 400 timer og inkluderer alle lærings- og vurderingsaktiviteter; som samlinger, selvstudier og eksamen.

Samlingsdatoer våren 2019

 • Samling: 17. og 18. januar 2019, Campus Drammen
 • Webinar (samling på nett): 13. og 14. februar, kl 14 - 18.
 • Samling: 21. og 22. mars 2019, Statped, Hovseter, Oslo
 • Webinar (samling på nett): 9. og 10. april 2019, kl 14 - 18.
 • Samling: 9. og 10. mai 2019, Campus Drammen
 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen; 24.-31. mai 2019

Opptakskrav

Emnet er på masternivå, men hører ikke til et bestemt masterprogram. For opptak til masterprogram kreves karaktersnitt C eller bedre. Hvis du fyller dette kravet ved opptak, kan emnet senere søkes innpasset som valgfritt emne i en mastergrad.

For opptak til dette masteremnet kreves:

 • 180 stp, tilsvarende 3 år høyere utdanning/ bachelorgrad / Cand.mag.grad

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte emnet.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 1
 • Antall studieplasser 30
 • Kostnader Studieavgift kr 18 000,- + semesteravgift kr 922,-. Reise, opphold, litteratur og studiemateriell kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student