Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv

Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv

Ønsker du verden som arbeidssted? Da er det smart å ta utdanning i internasjonal markedsføring og reiseliv. Studiet passer for deg som vil arbeide i bedrifter som retter seg mot et internasjonalt marked med utvikling av attraksjoner og destinasjoner. I siste studieår kan du velge å ha praksis i utlandet eller en internasjonal bedrift.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor internasjonal markedsføring og reiseliv?

I en globalisert økonomi som bygger på opplevelser og tjenester øker behovet for kunnskap om andre lands kulturer og samfunnsforhold samt ferdigheter til å jobbe internasjonalt. Studiet i internasjonal markedsføring og reiseliv gir deg kompetansen du trenger til å hjelpe norske bedrifter og destinasjoner med å etablere en internasjonal profil og oppnå lønnsom eksport. 

Hva slags jobb får du?

Etter avsluttet studium har du et godt utgangspunkt for arbeid på mellomleder- og ledernivå i små og mellomstore bedrifter som jobber internasjonalt.

 

Nærhet til arbeidslivet

I siste studieår kan du velge å ha praksis i utlandet eller en internasjonal bedrift. Det er starten på et godt nettverk og du får referanser som hjelper deg når du søker jobb. Studentene får kontakt med arbeidslivet også gjennom studiebesøk til relevante bedrifter og gjesteforelesere. Øystein og Daniel gjorde en så god jobb i sin praksis at daglig leder krevde at styret opprettet to ny stillinger til dem.

Hva lærer du på bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv?

Studiet gir deg solide basiskunnskaper i markedsføring, økonomi, internasjonale forretningsforhold, organisasjons- og reiselivsfag og språk.

Spesialiseringsfagene gir innsikt i markedsføring i internasjonale omgivelser, rammevilkår for internasjonal handel, reiselivet som global og nasjonal næring og tverrkulturell forståelse.

Studiet er nært knyttet opp mot studiene i økonomi og administrasjon.

Stikkord om innhold:

  • Internasjonale forretningsforhold og økonomi
  • Internasjonal politikk og samfunnsforhold
  • Tverrkulturell kommunikasjon og språk
  • Bærekraftig bedrifts- og destinasjonsutvikling
  • Opplevelsesdesign

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, oppgaveløsning, seminarer og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplert med aktiv bruk av internett og databaserte modellverktøy. Deler av studieprogrammet leveres på engelsk.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

 

 

Videre utdanning

Du blir kvalifisert for opptak til mastergradsstudier ved høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 473
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student