Siviløkonom – 5-årig

Siviløkonom – 5-årig

Siviløkonomstudiet er rettet mot lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Som siviløkonom har du stor faglig bredde og kvalifisert til mange typer stillinger innen offentlig og privat sektor, også internasjonalt.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180 + 120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge siviløkonomstudiet?

Siviløkonomstudiet er svært anerkjent og den høyeste utdanningen innen økonomi og ledelse rettet mot lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Her har du en unik mulighet til å sette sammen en utdanning som passer til karriereplanene dine. Utdanningen er tverrfaglig og du kan velge et fordypningsområde uavhengig av fordypningen du tok på bachelorstudiet.

Du kan spesialisere deg i bedriftsøkonomisk analyse, markedsføringsledelse eller strategi- og kompetanseledelse.

 

 

Hva slags jobb får du?

Som siviløkonom har du stor faglig bredde og er kvalifisert til mange typer stillinger, også internasjonalt.

Du kan jobbe med leder- og resultatansvar i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Tidligere studenter er i dag i jobb som blant annet markedssjefer, produktsjefer, prosjektledere, forskere og direktører.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på siviløkonomstudiet

Siviløkonomstudiet gir deg en unik og verdifull spisskompetanse innen enten markedsføring, bedriftsøkonomisk analyse eller strategi og kompetanseledelse.

Vi har et stort fagmiljø innen økonomi og ledelse. Det garanterer deg gode forelesere og veiledere, samt muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Noen av de ansatte har lederstillinger i næringslivet, parallelt med at de underviser på USN.

Vi bruker også gjesteforelesere fra et stort internasjonalt nettverk i siviløkonomstudiet. Flere av disse knyttes til USN i professorstillinger.

Slik er studiet

Når du blir tatt opp til siviløkonomutdanningen, er du sikret et femårig studium i økonomi og ledelse etter en "3+2"-modell.

Søkere med relevant bachelor må søke opptak direkte til 2-årig master i økonomi og ledelse.

Masteravhandlingen gir mulighet til å fordypning innen et selvvalgt teori- og problemområde, alt under faglig veiledning.

Mulige spesialiseringer de to siste årene

Les mer om de studiet og studieretningene i studieplanen.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Siviløkonom 5-årig i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

På lik linje med siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, gir dette tilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge en fullverdig mastergradstittel og mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier.

Ved USN kan du ta doktorgradsutdanning i Marketing Management.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • generell studiekompetanse og
  • matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk og Engelsk
  • Antall semester: 10
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 345
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student