Europeisk diplom

Europeisk diplom

Har du en bachelorgrad i optometri fra 2012 eller senere? Nå kan du ta Europeisk Diplom!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er Europeisk Diplom

Dagens bachelorutdanning i optometri bygger på Europeisk diplom i optometri og optikk. Optikere med bachelorgrad i optometri fra 2012 eller senere og 30 studiepoeng videreutdanning innen avanserte kontaktlinser og klinisk praksis får Europeisk Diplom.

Formålet med videreutdanningen Europeisk Diplom er å gi dybdekunnskap og gode kliniske ferdigheter for avansert kontaktlinsetilpassing og dokumentasjon av klinisk optometrisk praksis.

Oversikt over emnene i Europeisk Diplom finner du under "Studieplan".

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autoriserte optikere med bachelorgrad i optometri fra 2012 eller senere.

Hvorfor ta videreutdanningen Europeisk Diplom?

Europeisk Diplom gir deg utdanning på det høyeste nivået for autorisasjon som optiker i Europa.

Hva slags jobb får du?

I optometrisk praksis vil du daglig ha nytte av kompetansen du tilegner deg.

Dette lærer du hos oss

Du lærer om avanserte instrumenter (korneal topografi, bølgefrontanalyse og okulær koherens-tomografi), mekanismer av kontaktlinseinduserte endringer og komplikasjoner, samt håndtering av disse, okulære og systemiske tilstander og sykdommer som kan komplisere kontaktlinsebruk, optiske og medisinske/terapeutiske indikasjoner for bruk av spesielle kontaktlinser (bl.a. refraktive forhold, korneale tilstander, etter skade/kirurgi i fremre segment, smertelindring og ved lysømfintlighet), avanserte kontaktlinsetyper (formstabile, sklerale, hybrid, farge/filter), valg av hensiktsmessig kontaktlinseløsning, tilpassing, vedlikeholdssystemer og rutiner og oppfølging, kommunikasjon med pasienten om egen synssituasjon og mulige løsninger, ortokeratologi, pediatrisk kontaktlinsetilpassing, tilpassing av kontaktlinser til spesielle grupper pasienter (arbeidsliv, psykisk utviklingshemmede), refraktiv kirurgi, diskusjon av pasientkasus, pasienthåndtering av spesifikke øyelidelser og samhandling med andre helseprofesjoner, og juridiske og etiske problemstillinger.

Du dokumenterer også egen klinisk praksis ved hjelp av loggbok. Du skal tilsammen dokumentere 150 undersøkelser som viser kompetanse og god håndtering innen ulike typer av pasienter.

Slik er studiet

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium.

Undervisningen i emnet "Avansert kontaktlinsetilpassing" gis i form av nettbaserte forelesninger, forelesninger på studiestedet, plenums-diskusjoner, demonstrasjoner og øving på klinikken. Du skal tilpasse kontaktlinser på medstudenter og på eksterne pasienter. Du skal observere andre studenter i pasientarbeid og delta aktivt i deres læringsprosess på studiestedet og via nettet. Av andre læringsaktiviteter inngår selvstudium og oppgaver.

Vurderingen i emnet inkluderer en mappevurdering bestående av to kasusrapporter teller tilsammen 50% av karakter i emnet, og en muntlig/praktisk stasjonsbasert eksamen teller 50% av karakter i emnet.

Læringsaktiviteter i emnet "Klinisk praksis for autoriserte optikere" er selvstendig arbeid og loggføring av 130 synsundersøkelser og 20 kontaktlinseundersøkelser i privat eller offentlig praksis i tråd med kliniske retningslinjer for autoriserte optikere. Det inngår i tillegg 1 uke (30 timer) obligatorisk praksis ved Nasjonalt Senter for optikk, syn og øyehelse. Arbeid med 20 kasusbeskrivelser inkludert egen refleksjon og medstudentvurdering. Seminarer som omhandler føring av pasientjournaler og loggbok, progressive glassløsninger, sosialmedisin, kommunikasjon og etikk. Seminarene blir gjennomført i forbindelse med undervisningsukene i MSKL4119.

Vurdering i emnet er Europeisk Diplom portefølje bestående av loggbok av 150 pasienter som dokumenterer kompetanse innen håndtering av ulike typer pasienter samt 20 kasusbeskrivelser.

 

Opptakskrav

Bestått bachelorutdanning i optometri eller tilsvarende, grunnleggende kontaktlinsekompetanse og kompetanse for bruk av diagnostiske medikamenter tilsvarende autorisasjonskrav for norske optikere. Søkere med norsk utdanningsbakgrunn må ha norsk autorisasjon som optiker.

Europeisk diplom tilbys kun til optikere med bachelorgrad fra HiBu/HBV fra 2012 eller senere. Krav om karakter C eller bedre kan fravikes.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Deltid – Kongsberg

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student