Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Dette tverrfaglige studiet gir deg spesialkompetanse til å hjelpe synshemmede i alle aldre med hverdagsmestring og inkludering i samfunnet. Du vil også kunne påta deg mer ansvar innen helsetjenesten eller pedagogiske tjenester.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor master i synspedagogikk og synsrehabilitering?

Det er et stort og voksende behov for personer med høy og tverrfaglig kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden.

Andelen personer med nedsatt syn øker i befolkningen. For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning, opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Dette krever høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

Med en master i synspedagogikk og synsrehabilitering kan du møte personers individuelle behov for synsrehabilitering eller synspedagogisk hjelp for å mestre hverdagen. Vår mastergrad bygger på fagdisiplinene rehabilitering, optometri og oftalmologi, og spesialpedagogikk.

Masteren er på deltid, og tilbys i samarbeid med Gøteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Vår mastergrad har fokus på kunnskapsbasert praksis, tverrfaglig kunnskapsutvikling og faglig utviklingsarbeid. Undervisningen foregår i hovedsak på nordisk.

Mastern ger en hög kunskapsutveckling oavsett vilket yrkesområde man har sin professionella grund inom, och det är väldigt spännande att kunna utvärdera mina nya kunskaper i ett tvärprofessionellt team

annamiraosmani.foto

Anna Mira Osmani, optiker, masterstudent. Arbeidssted: Syncentralen.

 

Studiet tilfører for meg helt ny kunnskap som er et supert supplement til det jeg allerede kan. Det gir en mulighet til å vokse og videreutvikle seg som fagperson. Det gjør også at en knytter nye kontakter, noe som kommer til nytte i den jobben jeg allerede har, og som også åpner nye dører.

Ragnhild Bjørgum. Foto.

Ragnhild Bjørgum, ergoterapeut, masterstudent. Arbeidssted: Eikholt, nasjonalt senter for døvblinde.

Det som jeg har fått mest utbytte av fra dette studiet er det tverrfaglige fokuset. Både i sammensetningen av studenter og all den erfaring man har kunnet dra nytte av i oppgaver og diskusjoner, men også den faglige bredden hos forelesere, i studiemoduler og pensum.

Dan Nachtnebel. Foto.Dan Nachtnebel, sosialantropolog, masterstudent. Arbeidssted: Seniorrådgiver Statped.

Hva slags jobb får du?

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering kvalifiserer for praktisk klinisk arbeid med barn, voksne og eldre personer som er synshemmet eller blinde i ulike livsfaser.

Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder. Det vil sette deg i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte roller innen pedagogiske virksomheter, i privat klinisk praksis, eller i kommune- eller spesialisthelsetjenesten i hele Norden.

Kompetansen du opparbeider deg i løpet av studiet gir deg blant annet mulighet til å arbeide innen barnehage/skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetak, habiliteringstjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og optometrisk prakis.

Kontakt med arbeidslivet

Vi benytter nordiske eksterne og interne forelesere som er eksperter innen sine områder. Det er tett kontakt med praksisfeltet i Norden, med fagdager og studiebesøk. I løpet av studiet er det fra 3 – 7 uker i praksis, avhengig av fagfordypning. Brukere deltar aktivt i emnene, og i alle aktiviteter og oppgaver er det fokus på å kombinerer teori og praksis og tverrfaglig samarbeid. Masteroppgaven din kan gjerne være på en tematikk som arbeidsgiver ønsker å få belyst, eller innen Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse sine forskningsaktiviteter.

Nye selvstendige roller utvikles i nært samarbeid med praksisfeltet og arbeidsgivere, og dette bidrar til utvikling av innovative kunnskapsbaserte tjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten og pedagogiske virksomheter. Dette vil kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helse- og pedagogiske tjenester i Norden, der er det behov for tverrfaglig kompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av virksomheter og tjenester.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du i synspedagogikk og synsrehabilitering

Du vil lære nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne arbeide innen fagfeltene synspedagogikk, synshabilitering og synsrehabilitering.

Du vil tilegne deg kunnskap om øyet og synsfunksjon, så vel som sosiale, psykososiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser av synshemningen. Du opparbeider deg kompetanse innen ulike kompenserende ferdigheter nødvendig for å kunne delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, inkludert hvordan læringsmiljø kan tilrettelegges slik at synshemmede får et likeverdig opplæringstilbud. Det er også fokus på hvordan du kan bidra til å mestre hverdagen etter personens eget behov, i hjemmet, familien eller på arbeid.

En kontinuerlig progresjon av din kompetanse støttes med veksling mellom teoretiske og praktiske emner, studier i praksisfeltet samt egen valgfri fordypning og masteroppgave.

I studiet kan du velge fagfordypning og tema for din masteroppgave. Masteroppgaven gir deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Oppgaven kan gjennomføres i praksisfeltet eller i prosjekt ved Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse.

Fagfordypningene er relatert til sentrale begreper innen tverrfaglig synspedagogisk arbeid og synsrehabilitering. Du kan velge mellom:

  1. Mobilitet: Orientering og forflytning
  2. Optometrisk rehabilitering
  3. Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader
  4. Universell utforming

Fagfordypningsemnene tilbys med forbehold om et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter.

Videre utdanningsmuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master synspedagogikk og synsrehabilitering, som gir grunnlag for å søke stipendiatstillinger og forskerstillinger. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved Phd-programmet i ph.d. i personorientert helsearbeid

Samlingsdatoer for enkeltemner i 1. år 2019/2020

MSRI4001 Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon (15 ects)
Oppstart masterprogram og samling 1: 26.-29. august Kongsberg.
Samling 2: 14.-16. oktober Kongsberg/Oslo
Samling 3: 10.-11. desember Gøteborg.
I tillegg er det en dag med samtale/observasjon mellom samling 2 og 3. 1,5 timer hjemmeeksamen 8. november kl: 10-11:30.

NMS001 Tverrfaglig kunnskapsutvikling (5 ects) 2019
Samling 1: 27.-29. januar, Gøteborg.
Samling 2: 2. mars, Kongsberg.
I tillegg er det en dag med intervju/observasjon i synsvirksomhet mellom samling 1 og 2.

MSRT4001 Synsrehabilitering - tverrvitenskapelig teoretisk forankring (10 ects)
Samling 1: 3.-5. mars, Kongsberg.
Samling 2: 11.-13. mai, Kongsberg.
I tillegg er det en dag intervju/observasjon i synsvirksomhet mellom samling 1 og 2. To timers hjemmeeksamen i uke 3. juni kl: 13-15.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Vennligst last opp en kopi av ditt pass da det er ønskelig informasjon for Gøteborgs Universitet.

For emnene ved Gøteborgs Universitet gjelder også følgende:

Students with citizenship in countries not within the EU/EEA, or Switzerland, are required to pay tuition fees for university studies in Sweden. Please note that you are required to provide proof of your status as a citizen of an EU/EEA country. For general information about tuition fees in Sweden.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Skandinavisk og engelsk
  • Antall semester: 8
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 5182
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student