info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master i optometri og synsvitenskap

Skaff deg spesialkompetanse i klinisk optometri og synsvitenskap med fordypning innen ortoptikk og pediatrisk optometri eller allmennoptometri.

Hvilken studieretning passer for deg?

  • Næringsmaster. Som deltager i Næringsmasterprogrammet jobber du 50% i en relevant stilling samtidig som du studerer 50%. Master med lønn for optikere.
  • Ordinært tilbud. I det ordinære tilbudet studerer du deltid over åtte semester.

Etter studiestart velger du mellom fordypningene «ortoptikk og pediatrisk optometri» eller «allmennoptometri». Om du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Kongsberg
Samlingsbasert
Heltid
Ikke fastsatt

Hvorfor master i optometri og synsvitenskap?

En master i optometri og synsvitenskap vil heve din kompetanse som optiker, slik at du kan ta en utvidet klinisk rolle innen øye- og synshelse i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet. Det er et økende behov for optikere med spesiell kompetanse til å avdekke og behandle synsavvik hos barn. I tillegg blir det stadig flere eldre i befolkningen, som øker behovet for at optikere i større grad kan følge opp synssavvik og avdekke sykdomstilstander i øynene hos voksne.

Etter et år på studiet har jeg fått masse kunnskap og inspirasjon som jeg tar med meg i min jobb som optiker.

Ane Christine Rudi Larsen, masterstudent og eier av Onsøy Synssenter AS

Begge fordypningene vil gjøre deg kvalifisert til å søke om bransjeintern spesialisering i Norges optikerforbund.

Dette lærer du

Du vil lære om tilpasning av spesielle kontaktlinser og videreutvikle dine ferdigheter og kompetanse innen klinisk optometrisk praksis.

Masteren tilbyr to ulike fordypninger, hvor hver av fordypningene har tre emner på 10 studiepoeng.

Du vil også lære om vitenskapelige metoder og forskningsetikk. En del av fordypningsemnene vil inngå her i form av refleksjon og oppgaver.

Masteroppgaven vil gi deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Masterprosjektet skal være forankret i den bedriften du er ansatt i, og skal gjennomføres der i samarbeid med fagmiljøet ved USN som tilfører den nødvendige forskerkompetansen.

Velg fordypning

Etter at du har startet på studiet velger du en av to fordypninger:

Ortoptikk og pediatrisk optometri

Fordypning i ortoptikk og pediatrisk optometri gir kompetanse til å undersøke og behandle barn, unge, voksne og eldre med ulike synsproblemer. Her får du også kompetanse til å utøve en utvidet synsutredning, og behandling i form av synstrening av barn, unge, voksne og eldre med okulomotoriske og perseptuelle synsvansker.

Fordypning i ortoptikk og pediatrisk optometri består av emnene "ortoptikk og pediatrisk optometri del 1 og 2" og "ortoptikk og synstrening".

Allmennoptometri

Fordypning i allmennoptometri gir deg kompetanse til å undersøke og behandle enklere sykdomstilstander i øyets fremre segment, og kompetanse til å kunne samarbeide og samhandle om undersøkelse og behandlingsoppfølging av enklere øyetilstander relatert til AMD, diabetes og glaukom. Du får også kompetanse relatert til visuell ergonomi og arbeidsplassoptometri.

Fordypning i allmennoptometri består av emnene "avanserte kliniske metoder, Bakre- og fremre segment" og "visuell ergonomi".

Hva slags jobb får du?

Fordypning i ortoptikk og pediatrisk optometri

Det er et behov for kompetanse i ortoptikk og pediatrisk optometri i private optometriske og oftalmologiske praksiser i hele landet. Både innen offentlig øyehelsetjeneste på sykehus og ved Statpeds fagavdelinger for syn. Du kan også etablere din egen private praksis der du for eksempel tilbyr utredning av synsfunksjonen, synstrening og jobber med annet helsepersonell, barnehage/skole, voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Fordypning i allmennoptometri

Det er behov for kompetanse i allmennoptometri i private praksiser i hele landet samt innen offentlig øyehelsetjeneste på sykehus. Du kan etablere egen privat praksis der du for eksempel tilbyr utredning av øyehelse og synsfunksjonen i samhandling med andre profesjoner i helsevesenet. Du kan også jobbe med vurdering av visuell ergonomi og tilpassing av optiske løsninger for ulike yrkesgrupper for å optimalisere deres synsforhold.

Kontakt med arbeidslivet

Klinisk arbeid med pasienter er helt sentralt i utdanningen. Du vil få muligheter til å jobbe med pasienter både internt på universitetet og eksternt i privat eller offentlig praksis. Noen av emnene inkluderer obligatoriske praksisperioder på universitetet eller i offentlig praksis.

Studiet involverer mange eksterne forelesere med spesialkompetanse innen optometri og oftalmologi. Disse hentes fra private og offentlige virksomheter i Norge og i utlandet. Dette gir deg gode muligheter til å få bredde i ditt profesjonelle nettverk.

Videre utdanningsmuligheter

Med denne mastergradsutdanningen er du kvalifisert til å søke relevante doktorgradsstipendiat ved høyskoler og universiteter.

Fritak fra deler av studiet

Som kursdeltaker kan du søke fritak fra deler av mastergradsstudiet hvis du har fullført én eller flere av følgende utdanninger:

  • Videreutdanninger i pediatrisk optometri og ortoptikk eller arbeidsplassoptometri.
  • Annen relevant utdanning på masternivå eller høyere.

Se studieplanen for nærmere informasjon om hvordan studiet er bygget opp i moduler. Fullført modul 1 gir optikere med bachelorgrad fra HiBu/HBV/HSN fra 2012 eller senere muligheter til å søke om «Europeisk diplom i optometri og optikk».

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av optometri og synsvitenskap i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Hvilken studieretning passer for deg?

  • Næringsmaster. Som deltager i Næringsmasterprogrammet jobber du 50% i en relevant stilling samtidig som du studerer 50%. Master med lønn for optikere.
  • Ordinært tilbud. I det ordinære tilbudet studerer du deltid over åtte semester.

Etter studiestart velger du mellom fordypningene «ortoptikk og pediatrisk optometri» eller «allmennoptometri». Om du ønsker å ta studiet på heltid kan dette avtales med fakultetet etter opptak.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
Samlingsbasert
Deltid
Ikke fastsatt
Kongsberg
Samlingsbasert
Heltid
Ikke fastsatt