Spesielle opptakskrav

Enkelte av våre studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Her finner du en oversikt over disse.


Generell studiekompetanse

Du har generell studiekompetanse dersom du har en av følgende:

 • Fullført og bestått treårig videregående skole, på en linje som gir generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått yrkesfaglig videregående skole, tatt fag/svennebrev, og tatt studiekompetansefagene du mangler
 • Fullført toårig yrkesfaglig videregående skole og tatt ettårig påbygning til studiespesialisering (allmennfaglig påbygning i Reform 94)
 • Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller praksis, og har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene. Mer om 23/5-reglen.
 • Fullført og bestått godkjent en sammenhengende fagskoleutdanning av minst to års varighet, og som er på minst 120 fagskolepoeng.
 • Fullført og bestått en høyere utdanning på minst ett års varighet. Merk at dette må være et fullført og bestått studium. Avbrutte studier (første året av en bachelorgrad eller lignende) gir ikke generell studiekompetanse. Merk at høyere utdanning kun gir generell studiekompetanse dersom du ble tatt opp til utdanningen på grunnlag av en unntaksregel som for eksempel realkompetanse. Dersom du har generell studiekompetanse fra videregående skole er vi pålagt å bruke dette.

Har du ikke generell studiekompetanse, men fyller minst 25 år i opptaksåret kan du søke på bakgrunn av realkompetanse.

HING

For å kvalifisere må du ha:

 • Generell studiekompetanse og R1 (eller matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har bestått:

 • 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

LÆRER

For å kvalifisere til faglærer må du dokumentere:

 • generell studiekompetanse
 • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer). Alle karakterene skal regnes med - både muntlig, skriftlig og sidemål, og både standpunkt og eksamen.
 • gjennonsmittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Både standpunkts- og eksamenskarakter skal regnes med.

Vi runder ikke opp på kravet om snittkarakter eller skolepoeng, du må ha minst 3 i snitt og minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆREAL

For å kvalifisere må du ha:

 • generell studiekompetanse
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer i KL). Alle karakterene skal regnes med - både muntlig, skriftlig og sidemål, og både standpunkt og eksamen.
 • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
 • matematikk R1 (eller S1 og S2) og,
 • en av følgende:
  • matematikk R2
  • fysikk 1 og 2
  • kjemi 1 og 2
  • biologi 1 og 2
  • informasjonsteknologi 1 og 2
  • geofag 1 og 2
  • teknologi og forskningslære 1 og 2

Vi runder ikke opp på kravet om snittkarakter eller skolepoeng, du må ha minst 3 i snitt og minst 35 skolepoeng.

LÆRMA4

For å kvalifisere må du dokumentere:

 • generell studiekompetanse
 • minst 35 skolepoeng (alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning teller ikke med i skolepoengene)
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer). Alle karakterene skal regnes med - både muntlig, skriftlig og sidemål, og både standpunkt og eksamen.
 • gjennonsmittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer). Både standpunkts- og eksamenskarakter skal regnes med.

Vi runder ikke opp på kravet om snittkarakter eller skolepoeng, du må ha minst 3 i snitt og minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

MARTE

Du må dokumentere:

 • generell studiekompetanse (GENS) eller
 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 2-årig teknisk fagskole eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

MATRS

Du må ha generell studiekompetanse og i tillegg matematikk R1 eller matematikk S1 og S2.

NO3MA3

Du må ha generell studiekompetanse og dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

REALFA

Du må ha generell studiekompetanse og matematikk R1 eller matematikk S1 og S2. I tillegg må du ha en av følgende:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2