Klokkeikon

Studiestart høsten 2020

Velkommen til et nytt studieår. I år blir det studiestart fra 10. august for alle våre campuser med unntak av Rauland som har studiestart 24. august. Følg med på våre studiestartsider for mer informasjon.

Studiestart
Bidle av Ann Mari Nilsen Gaup på kontoret.

Rett type belønning kan motivere varslere

Anerkjennelse betyr mye for at ansatte i en kommune skal varsle om korrupsjon eller andre kritikkverdige forhold, viser vitenskapelig artikkel, basert på en masteroppgave ved USN.