Tverrprofesjonell fagdag om vold og overgrep mot barn og unge 2023

Tverrprofesjonell fagdag illustrasjonsfoto

Samarbeid om undervisning om samvirke mot vold og overgrep mellom helse-, sosialfag-, politi- og lærerutdanninger og spesialpedagogiske utdanninger.


05 Jan

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?

Presentasjoner fra dagen

Program

09.00 – 09.15 Velkommen. Pia Cecilie Bing-Jonsson. Dekan v/Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Universitet i Sørøst-Norge.

09.15 – 09.30 En hilsen til våre studenter

09.30 Tverrprofesjonelt samarbeid i saker som omhandler vold og overgrep mot barn
v/ Øyvind Kvello, forsker ved RBUP Øst og Sør, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

10.15 Pause

10.30 Handlingskompetanse. Hva skal til for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

 v/ Ole-Morten Mouridsen. Rådgiver Stine Sofies stiftelse.

11.15 – 12.00 Lunsj

12.00 Perspektiver fra praksisfeltet. Ulike profesjoner reflekterer over et barns fortelling.

13.00 Pause

13.15 Traumeforståelse. V/Synne Øien Stensland. Forsker II / Dr.med ved NKVTS. Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon.

14.00 Pause

14.15. Hvordan samtale med et barn når du er bekymret. V/Politioverbetjent Inger-Lise Brøste og Høgskolelektor Cecilie Torvik. Politihøgskolen

14.45 Avslutning V/ Philip Christopher Tolloczko. Avdelingsleder Bachelor ved Politihøgskolen.

keyboard_backspace Last ned program (.pdf)

Om foredragsholderne

Øyvind Kvello

Forsker ved RBUP Øst og Sør, professor ved Universitetet i Sørøst- Norge. Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP, PPT, familievernet og barnevernet. Kvello har skrevet flere forskningsartikler, bidratt i en rekke nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere for flere hjelpetjenester.

Ole Morten Glastad Mouridsen

Barnehagepedagog og fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse. Han har hatt et hovedansvar for en stor satsning med et undervisningsopplegg rettet mot barnehagesektoren der hensikten er å styrke handlingskompetansen til ansatte i barnehagen innenfor feltet vold og overgrep mot barn.

Synne Øien Stensland

Forsker II / dr.med. i seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge v/NKVTS. Hun har sitt kompetanseområde innenfor barnemedisin, omsorgssvikt og overgrep mot barn og ungdom og posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom. Hennes innlegg vil ta for seg traumeforståelse i møte med barn og unge som har vært eller er utsatt for vold/seksuelle overgrep.

Inger-Lise Brøste

Politioverbetjent ved Politihøgskolens etter- og videreutdanningsavdelingen, etterforskningsseksjonen. Hun er fagansvarlig for blant annet etter- og videreutdanningsstudiene tilrettelagte avhør av barn, Påtalejurister (avhørsledere) i ledelse av tilrettelagt avhør, og etterforskning av seksuelle overgrep mot barn og unge og særlig sårbare voksne. Inger-Lise er også medlem av arbeidsgruppen til SAMOT og bidratt inn i nettsiden til SAMOT.

Cecilie Torvik

Høgskolelektor/sosiolog ved Politihøgskolen Bachelor, avdeling Stavern. Hun sitter i arbeidsutvalget til SAMOT, og sammen med arbeidsgruppa hatt ansvar for utviklingen av SAMOT fagdag og nettsiden til SAMOT. Hun underviser i ulike emner på bachelorutdanningen, og er også faglærer i etter- og videreutdanning studiet etterforskning av seksuelle overgrep mot barn og unge og særlig sårbare voksne sammen med Inger-Lise Brøste.