Tverrprofesjonell fagdag om vold og overgrep mot barn og unge

Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge (SAMOT), inviterer til fagdag for studenter på profesjonsutdanningene.


06 Jan

Praktisk informasjon

Vold mot barn er et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblemer. Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Temaet er svært tabubelagt, og forbundet med fortielse, skyld og skam. Vold og overgrep påfører barna smerter og skader og i noen tilfelle skader som varer livet ut.

Redd Barna

Program

Hold av dagen. Program og mer informasjon kommer.