Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close
Innholdexpand_more

Økonomiske forhold og arbeidstid for stipendiater

Graduation hat

Onboarding

Ved USN har vi et program for nyansatte kalt Ny i USN.

I forbindelse med opptak til ph.d.-programmet, vil du bli invitert til en oppstartssamtale med ph.d.-koordinatoren (og/eller veilederen) i programmet ditt. Her får du nyttig og praktisk informasjon om gangen i ph.d.-løpet, frister du må forholde deg til, tilgjengelige kurs/emner, planlagte seminarer mm. Du får også tips og råd som skal bidra til at du får en god start og en vellykket ph.d.-reise.

Lønn

Som ansatt stipendiat vil du, på lik linje med andre ansatte ved USN, få utbetalt lønn den 12. i hver måned. Er dette en lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, vil du få pengene på konto siste virkedag. 

Din lønnsutvikling vil påvirkes av om du er fagorganisert, og til hvilken fagorganisasjon du er medlem i.

Om du har spørsmål til din lønn kan du kontakte Seksjon for lønn og personalservice på epost personalservice@usn.no.

Pensjon, lån og forsikring

Som ansatt ved USN er du omfattet av pensjonsordningen til Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonen blir automatisk trukket fra lønnen din, og utgjør 2 %. På "Min side" kan du lese mer om ditt medlemskap og din pensjon. I tillegg til pensjonssparing har du gjennom ditt medlemskap i SPK tilgang til gode forsikringsordninger, og boliglån til gunstig rente.

Skatt og skattekort

Alle ansatte ved USN må betale skatt. Din skatt blir automatisk trukket fra din lønn i henhold til skattekortet ditt. Hvor mye du betaler i skatt avhenger av din årslønn, og bestemmes av Skatteetaten. Er du ny ved USN må du bestille skattekort. For mer informasjon om hvordan du bestiller, eller endrer skattekortet ditt gå til Skatteetaten.

Ferie og feriepenger

Ansatte har krav på fem uker ferie, og feriepenger. Feriepengene beregnes ut fra lønnen du tjente året før (opptjeningsåret), og utbetales i juni.

Dersom du er nyansatt er det viktig å merke seg at det kan variere hvor mange feriedager du har rett til, og hvor mye feriepenger du har opparbeidet deg. Dersom du tiltrådte innen 30. september året før, har du rett til full ferie, men feriepengegrunnlaget vil ikke gi tilsvarende feriepenger for alle dagene du har krav til. Det betyr at du kan ta ulønnet ferie. For deg som tiltrådte senere enn 30. september året før har du rett til 6 virkedager ferie, men uten feriepenger. Dersom du ikke skal avvikle full ferie må dette avtales med nærmeste leder.

Arbeidstid

Som stipendiat er det lagt inn i lønnssystemet hvor mange timer du skal jobbe totalt i løpet av ett år. Du trenger derfor ikke å registrere arbeidstimene. Men, feriedager og fraværsdager må registreres i DFØID/DFØapp.

Arbeidsplikt

Dersom du er ansatt i en åremålsperiode på fire år, men 25 % arbeidsplikt er det viktig at du, sammen med din hovedveileder og nærmeste leder legger en plan for når arbeidsplikten skal gjennomføres, og hva slags arbeid dette utgjør.

Utgiftrefusjon

Dersom du må bestille utstyr i forbindelse med ditt prosjekt, og skal få dette refundert, er det viktig at det registreres i DFØID/DFØapp. Mer informasjon og beskrivelse av fremgangsmåte finner du her

Reiser

Bestilling av tjenestereise

USN benytter seg av reisebyrået Berg-Hansen for bestilling av tjenestereiser. Se mer informasjon om bestilling, og hvilke vurderinger du må gjøre i forkant.

Bestilling av reiser og hotellopphold

USN har avtale med Berg Hansen reisebyrå. Bruk USN hotellavtaler for overnatting og bestilling av kurs- og konferanser. Husk at alle tjenestereiser skal godkjennes av nærmeste leder. 

Reiseregning

Dersom du har bestilt reise utenom USN sitt reisebyrå Berg-Hansen må du registrere dine reiseutgifter i DFØID/DFØapp.

DFØ-kurs

Gjennom vårt DFØ-kurs får du opplæring i hvordan du sender inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner, og de viktigste funksjonene for å registrere tid.

I kalenderen på min.usn finner du en oversikt over kommende kurs.

Driftsmidler

Driftsmidlene skal dekke eventuelle ekstra utgifter som påløper i forbindelse med forskningsprosjektet og opplæringsdelen. Ny retningslinje for bruk av driftsmidler ved USN er under utarbeidelse.

Ekstra utgifter knytter seg til:

  • Bøker, datainnsamling- og bearbeiding
  • Feltarbeid (bolig og reisekostnader)
  • Språkvask i forbindelse med innlevering av avhandling
  • Kurs- og konferansedeltakelse og opphold ved andre institusjoner (kurs/konferanseavgift, bolig, kost og reise under 2 ukers varighet).
  • Lisenser
  • Laboratoriekostnader

Har du spørsmål om dine driftsmidler? Ta kontakt med din veileder eller instituttleder.

Innkjøp og bestillinger

USN har rammeavtaler som skal benyttes for alle innkjøp. Det er derfor viktig at du følger våre retningslinjer for bestilling av alle varer og tjenester og benytter vår bestillingsportal.