Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close
Innholdexpand_more

Hjelp og støtte for stipendiater

Som ph.d-kandidat er det mange ulike personer ved USN du må forholde deg til. Her er en oversikt over kontaktpersoner som kan være nyttige å kjenne til.

Graduation hat

Nærmeste leder

Nærmeste leder ved instituttet du er ansatt på kan for eksempel være instituttleder eller instituttnestleder. Nærmeste leder har

  • ansvar for å følge deg opp dersom du blir syk
  • medarbeidersamtaler med deg
  • ansvar for alt som handler om ansettelsesforholdet ditt

Veiledere i doktorgradsutdanningen

Regelverk som gjelder oppnevning av veileder, er omhandlet i ph.d. -forskriften § 3-2. Se utfyllende informasjon om veileders rolle og ansvar i ph.d.- håndboka.

Din hovedveileder skal

  • bistå med søknadsprosessen, utforming av prosjektbeskrivelse og gjennomføringsplan
  • gi råd, drøfte og vurdere problemstillinger hypoteser og metoder, drøfte resultat, opplegg og gjennomføring
  • gi hjelp til språklig form og til orientering i faglitteratur og gi veiledning i faglig formidling
  • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante internasjonale nettverk, som eventuelt kan føre til opphold i utlandet av kortere eller lengre varighet

Ph.d.-koordinator

Hvert ph.d.- program følges opp administrativt av en ph.d.- koordinator. Ph.d.- koordinator har ikke ansvar for personalmessige saker, men alt som angår gjennomføringen av doktorgradsløpet fra start til slutt. Ph.d.-koordinator bistår og organiserer det praktiske i forbindelse med oppstart, utdanningsplan, progresjon, midtveisevaluering og disputas.

Se oversikt over våre ph.d.-program og ph.d.- koordinatorer.

Seksjon for forskning og forskerutdanning

Seksjonen for forskning og forskerutdanning jobber med viktige støtteoppgaver knyttet til universitetets forskningsaktiviteter og består av to faggrupper. Faggruppen forskningsfinansiering gir profesjonell rådgivning og søknadsstøtte til finansiering av forskning og innovasjon og faggruppen forskerutdanning støtter ledelse og fakultet med utviklingsoppgaver, analysearbeid og strategiske beslutninger som skal bidra til økt kvalitet og styrke gjennomstrømmingen i doktorgradsprogrammene.

Enhet for kommersialisering og innovasjon (KOIN)

Enhet for kommersialisering og innovasjon er USNs interne teknologioverføringskontor (‘TTO’). Ansatte kan gi råd om saker relatert til eierskap og bruk av immaterielle rettigheter (IPR), USNs IPR policy, patentsøknader, kommersialisering, entreprenørskap og verdiskaping av forskningsresultater. De støtter i søknadsutarbeidelse til Forskningsrådets Kommersialiseringsprogrammer og Innovasjon Norges ‘STUD-ENT’ program.

Du får kontakt med seksjonen ved å sende e-post til usntto@usn.no.

Seksjon for rekruttering og personalforvaltning

Seksjon for rekruttering og personalforvaltning er en seksjon i personal- og organisasjonsavdelingen. Ansatte i seksjonen kan gi deg råd og hjelpe deg med alt som handler om ansettelsesforhold, lengde på ansettelse, forlengelse av ansettelse og søknader om permisjoner (utenom foreldrepermisjon).

Du får kontakt med seksjonen ved å sende e-post til personalforvaltning@usn.no eller ved å kontakte personalrådgiver knyttet til instituttet du jobber ved.

Seksjon for lønn og personaltjenester

Seksjon for lønn og personaltjenester er en seksjon i personal- og organisasjonsavdelingen. Ansatte i seksjonen kan gi deg råd og hjelpe deg med det som handler om lønn, ferie, reiseregninger, tidregistrering og fraværssøknader i DFØid.

Du får kontakt med seksjonen ved å sende e-post til personalservice@usn.no.