Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

  • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close
Innholdexpand_more

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet for stipendiater

Graduation hat

Medarbeidersamtale

Medarbeidersamtalen er en viktig del av universitetets helhetlige arbeid med organisasjons- og personalutvikling. Ved USN skal alle ansatte gjennomføre en medarbeidersamtale minimum en gang i året for å avklare forventninger knyttet til stillingen, en gjennomgang av alle aspekter ved din arbeidssituasjon, så som arbeidsmiljøet, samarbeidet med kolleger og forventningene du har. Her finner du utfyllende informasjon om medarbeidersamtalen ved USN.

Helse

God helse er vesentlig for å prestere på jobb og ha et godt og balansert privatliv. Noen ganger kan for stort arbeidspress, krav og forventinger føre til manglende motivasjon, vedvarende stress og ubalanse i livet. Hvis arbeidssituasjonen oppleves som ekstra krevende, vil det i første omgang være naturlig med en samtale med din veileder eller instituttleder/instituttnestleder.

Har du behov for å snakke med noen profesjonelle for å avklare en krevende situasjon, kan du som ansatt ved USN få hjelp fra bedriftshelsetjenesten til f.eks: støttesamtaler og psykologtjeneste om forhold som er arbeidsrelatert (ikke privat karakter).

Alle ansatte kan bruke en time i uken i arbeidstiden til trening/helsefremmende aktiviteter. På de fleste campus er det gode treningsfasiliteter. Svømmehall, natursti, innendørs treningshall mm. 

Les også om gode tips for å håndtere arbeidshverdagen på hjemmekontoret.

Opplever du kritikkverdige forhold? Si fra!

For å forbedre våre tjenester og ha et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø, er vi avhengige av at du sier ifra. Det kan være forhold som gjelder undervisning, feil eller mangler ved rom/utstyr eller skader og ulykker, eller om du har opplevd mobbing eller har mistanke om trakassering, diskriminering og andre kritikkverdige forhold. HMS-avvik skal meldes for å sikre et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø.

keyboard_backspace Si ifra

Stipendiatforeningen

USN SPO er en uavhengig interesseorganisasjon som driftes av valgte styremedlemmer og jobber for å fremme akademiske, sosiale og arbeidslivsrelaterte tema for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved USN. Alle ph.d.- kandidater og postdoktorer blir automatisk tilknyttet foreningen ved oppstart. USN SPO arrangerer en årlig fysisk samling for å belyse og diskutere relevante tema og alle inviteres til å delta. Gjennom året arrangerer de også mindre sosiale og faglige møteplasser, oppdaterer medlemmene på nyheter og bidrar med innspill til USN om relevante saker som skal bidra til å bedre gjennomføringen av doktorgradsløpet. Foreningen holder åpne styremøter en gang i måneden på Teams og oppfordrer alle stipendiater til å delta. 

Har du forslag til hva som bør stå på agendaen eller ønsker du en plass i styret? Ta kontakt på usndoc@usn.no

IT-tjenester og sikkerhet

Som ansatt har du tilgang til alle IT tjenester ved USN og du må selv sette deg inn i USNs retningslinjer for IT-sikkerhet. Har du behov for støtte? IT-support er tilgjengelig på hvert campus.

Ansatte som reiser til risikoland anbefales å benytte dedikert IT-utstyr satt opp til formålet og ikke ordinært IT-utstyr som brukes i det daglige arbeidet ved USN.