Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

 • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close
Innholdexpand_more

Karriereplanlegging for stipendiater

En fullført doktorgrad gir deg mange interessante og ulike retninger for videre karriere -og arbeidsliv. Skal du fortsette innen akademia eller vil du søke deg videre til ledende jobber innen privat næringsliv eller offentlig sektor?

Graduation hat

Planlegging

Det er viktig å starte planleggingen av din egen karriereutvikling allerede fra start. Slik sikrer du en god overgang fra stipendiatstillingen til neste steg i karrieren. Underveis i din doktorgradsutdanning vil du få tilgang på informasjon om karriereperspektivet for forskere som er tidlig i sin karriereutvikling. Både gjennom samlinger i ditt ph.d.-program, karrieresamtale og karriereplanlegging med din veileder og via tilgang på åpne nettbaserte karrieretjenester.

Alle ph.d.- kandidater og postdoktorer vil få tilbud om en individuell karrieresamtale. Samtalen gjennomføres med din hovedveileder som bistår og gir råd til å sette opp din individuelle karriereplan dersom du ønsker det. I din årlige medarbeidersamtale med nærmeste leder, vil din karriereplan gjennomgås og forankres slik at du er gitt de beste forutsetninger for videre arbeidsliv. 

Karriererelaterte kurs og webinarer vil bli annonsert på intranettkalenderen og på nettsiden PhD Courses.

Har du ønsker om spesielle kurs eller opplæring knyttet til karriereutvikling i ditt doktorgradsløp, ta kontakt med Aina Enstad.

 

Karriereplanleggingsverktøy

Det finnes flere nettbaserte verktøy du kan ta i bruk som kan hjelpe deg med å utforske dine interesser og mulige karriereveier, gjøre deg i stand til å sette definerte karrieremål og kartlegge dine generiske ferdigheter. Oversikten under er ikke komplett, men viser et utvalg av egenutviklingsverktøy vi anbefaler som støtte.

myIDP

myIDP er utviklet spesielt for teknologiske, naturvitenskapelige og helsefaglige ph.d.-retninger

Verktøyet hjelper deg til å definere mål og til utforskning av et bredt spekter av karrierealternativer gjennom fire faser:  

 1. Selvvurdering (ferdigheter, interesser og verdier)
 2. Karriereutforskning
 3. Målsetting og
 4. Implementering

Den inneholder følgende funksjoner:

 • Øvelser for å hjelpe deg med å undersøke egne ferdigheter, interesser og verdier
 • En liste over 20 vitenskapelige karriereveier med en prediksjon av hvilke som passer best til dine ferdigheter og interesser
 • Et verktøy for å sette strategiske mål for det kommende året, med valgfrie påminnelser for å holde deg «på sporet»
 • Artikler, veiledninger og andre ressurser
 • Relaterte videoer til IDP og karriereplanlegging

 

keyboard_backspace Lær mer om IDP-prosessen og bruk av myIDP

Imagine PhD

Imagine er et karriereutforsknings- og planleggingsverktøy for postdoktorer og ph.d.-studenter i humaniora og samfunnsvitenskap. Verktøyet er en ressurs som fokuserer på kunnskapsgapet mellom doktorgradsutdanning og karrieremuligheter.

 • vurdere karriererelaterte ferdigheter, interesser og verdier
 • utforske karriereveier som passer for ditt fagområde
 • opprette selvdefinerte mål
 • kartlegge de neste trinnene for karriere- og yrkesutviklingssuksess

 

keyboard_backspace Gå til Imagine PhD

No limits: exploring careers for researchers

Verktøykassen gir råd og veiledning og utfordrer deg med spørsmål knyttet til egne behov og målsettinger.

keyboard_backspace Gå til No Limits

 

Eurodoc: Transferable skills. Bli bevisst dine generiske ferdigheter og hvordan du kan bruke de i arbeidslivet.

 

EURAXESS har karrieresider med informasjon og ulike slevhjelpsressurser for forskere, blant annet: 

 • Career Orientation Tool, verktøy for å kartlegge interesser og behov og planlegge videre karriereutvikling
 • Career handbook for young researchers, hjelpemiddel til å utvikle karriereplan
 • Virtual webinars, en samling webinarer med ulike karriererelevante tema
 • EURAXESS Smart Talks, podkaster om relevante tema knyttet til forskning, innovasjon og entreprenørskap

 

VITAE - her finner du flere aktuelle digitale selvhjelpsressurser. 

 • Researchers career stories, reelle historier om folks forskerkarrierer
 • Action plan for your career development, tips og råd om hvordan lage en karriereplan
 • Creating an effective academic CV, tips til hvordan lage en akademisk CV og samling av ulike eksempler
 • Exploring career opportunities for researchers, tips til hvordan undersløke jobbmuligheter
 • The Vitae Researcher Development Framework Planner, et digitalt verktøy for å utvikle og vedlikeholde en karriereplan 

 

Akademisk karriere

Planlegger du en akademisk karriere? Åpen forskningspraksis medfører endring i hvordan forskning vil bli evaluert fremover. Den nasjonale veilederen for akademisk karriereløp, NOR-CAM, rammer inn en ny helhetlig tilnærming til vurdering av akademisk kompetanse, som USN nå jobber med å utvikle.

I korte trekk skal vurderinger på sikt basere seg mer på kvalitativ vurdering, mer ansvarlig bruk av kvantitative indikatorer og med et mål om at en større bredde av faglige resultater og bidrag til forskningens nytteverdi skal anerkjennes.

For ytterligere informasjon om bakgrunnen for endring av forskningsevaluering, les rektorbloggen.

 

Vil du bli god på forskningsformidling?

Hvordan kan du som forsker nå ut med din fagkunnskap? Hvordan kan du bli en bedre formidler?

 • Podcastserien Forskning til Folket er laget for å hjelpe forskere med å bli tryggere og mer motiverte i sin forskningsformidling. I seks episoder deler erfarne formidlere og fagpersoner sine beste tips til deg som forsker.