Opptakskrav til doktorgrad i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Opptak

Ledige stillinger utlyses på universitetes nettside. Opptak forutsetter avlagt mastergrad, normalt med karakteren B eller bedre. Søkere til programmet med ekstern finansiering tas opp løpende. Søknader vil behandles ved førstkommende programstyremøte, normalt i løpet av to til tre måneder.

Opptak til doktorgradsprogrammet kan foregå på to måter

  1. Du kan søke stipendiatstilling ved USN. Etter at du er tilsatt i en stipendiatstilling, søker du om opptak til doktorgradsprogrammet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES).
  2. Det er også mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet uten å søke stipendiatstilling ved USN. Du må da legge ved dokumentasjon (normalt fra din arbeidsgiver/forskningsinstitusjon) som viser at du har finansiering til å gjennomføre forskerutdanningen for hele opptaksperioden. Opptaksperioden skal omfatte (minst) tre år til selve forskeropplæringen, med tillegg for eventuelt pliktarbeid i stillingen.

Søknad

For informasjon om søknadsprosessen kontakt Liv-Anne Halderaker.

For å kunne bli tatt opp må søker dokumentere:

  • en integrert masterutdanning på 300 studiepoeng
  • eller en mastergrad på 120 studiepoeng som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoeng

Masterutdanningen må være innen et av fagfeltene

  • Lærerutdanning
  • Annen pedagogisk utdanning
  • Tekstvitenskap
  • Utdanningsvitenskap

I tillegg kreves det dokumentasjon på en prosjektskisse for forskningsarbeidet (maksimalt ti sider), plan for gjennomføring, finansiering, formidling og evt. planer for opphold ved andre institusjoner. Forskningsprosjektet må tangere den faglige innretningen i programplanen for doktorgradsprogrammet.

Regelverk