Forskergruppe i samfunnsfagdidaktikk (SAMD)

Temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Samtidig skal vi utdanne kommende lærere med relevante ferdigheter for et samfunn i rivende utvikling.


Kunnskapsdepartementets strategi for lærerutdanningene løfter frem praksisrelevans og forskningsforankring som særlig viktig for fremtidens lærerutdanninger. Samtidig varsler forarbeidene til ny læreplan i skolen om at temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Det er dermed et stort behov for mer målrettet forskning som tydeliggjør samfunnsfagets bidrag i skole og lærerutdanning, og som er praksisnært, oppdatert og relevant for studentene.

Forskergruppen i samfunnsfagdidaktikk har til hensikt å konsolidere eksisterende kompetanse og interesser slik at vi kan bygge et sterkere miljø og utvikle felles FoU-prosjekter. Spesielt er vi opptatt av forskning på og utvikling av didaktikk rettet mot de nye kjerneelementene i læreplan for samfunnsfag: Undring og forskning; Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger; Demokrati og medborgerskap; Bærekraftig utvikling; Identitetsutvikling og fellesskap.

Samfunnsfagdidaktikk er i ferd med å gå fra et mangelfullt forskningsfelt til å være et gryende felt i rask i utvikling, og i denne utviklingen skal USN posisjonere seg i front. Faglig relevante didaktiske virkemidler utvikles og utprøves gjennom forskning og utviklingsprosjekter.

Vi er engasjert i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene.

PubliseringerRelevante publiseringer fra forskergruppas medlemmer - CRISTIN

 

Prosjekter SAMD er engasjert i:

SPICA - A Nordic network for teacher educators and students (ledes av USN)

BRIDGES - Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling (ledes av USN/SAMD)

ERASMUS+ Media Civic Engagers (ledes av USN/SAMD)

Prosjektet EvaFag – 2025 (ledes av USN, tverrfaglig og inkluderer SAMD-medlemmer). Prosjektet skal undersøke den konkrete, praktiske implementeringen av Kunnskapsløftet 2020 i skolen, i klasserommet og i enkeltfag i barnetrinnet, og se på hvilke følger disse endringene får.

Teacher Education for Sustainable Futures in India and Norway (TeachIN) (ledes av USN/SAMD)

Quality in teacher education - joining forces through internationalisation (JOIN)

DEMBRA - Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme

Twitter:

Følg oss på Twitter

Nyheter:

19. mai 2022 kl. 13:00-14:30 er det oppstartsseminar for Ph.D.-kandidat Aye Thida Oo med prosjektet Comparing play-based learning in Norway and England to promote health and life skills in early childhood. Seminaret gjennomføres på Zoom.

Call for papers: Illuminating Democractic Citizenship Eucation Towards the 21st Century. Deadline June 1, 2022. More info here.

Medlemmer:

Karl Christian Alvestad (leder)

Heidi Biseth 

Kerstin Bornholdt

Eirik Brazier

Kristin Gregers Eriksen

Mina Boldermo Eriksen

Karianne Helland (stipendiat)

Line Løbben Jenssen

Audhild Lindheim Kennedy (stipendiat)

Nadji Aissa Khefif

Walter R. Lehmann

Solveig Magerøy (stipendiat)

Erlend B. Myhre

Kari Hærnes Nordberg

Aye Thida Oo (stipendiat)

Trude Petterson

Anne Irene Risøy

Hege Roll-Hansen

Kristine H. Rubilar (stipendiat)

Magnus Sandberg (prosjektmedarbeider USN og stipendiat NTNU)

Rønnaug Sørensen

Åsmund Aamaas

Assosierte medlemmer:

Tuva Skjelbred Nodeland (stipendiat, Uppsala universitet)