Sentralt for denne forskningsgruppen er barnehageledelse. Gruppens interesser er hvordan barnehagelærere utøver ledelse på ulike nivåer og hvilke rammer og relasjoner ledelsesutøvelsen innår i. Barnehagelæreren utøver ledelse i rollen som styrer, pedagogisk leder og som eier. Forskningen er opptatt av ledelse av pedagogisk arbeid med barn, medarbeiderledelse, kunnskapsledelse, profesjonell utvikling og organisatorisk ledelse knyttet til barnehagen. 

Målene for gruppens forskningsarbeider er at forskning på barnehageledelse skal bidra til:

  • Kunnskap om lederrollene i barnehagen og hvordan ledelse kan utvikles og utøves for å skape kvalitet i pedagogisk arbeid med barn. 
  • Kunnskap om hva som er god barnehageledelse med tanke på utdanning av framtidige barnehagelærere 
  • Kunnskap om profesjonell utvikling i møte med ulike aktører
  • Kunnskap om komparative perspektiver på barnehageledelse

Pågående prosjekter og publikasjoner

 

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater