KOLS-prosjektet

42

I prosjektet «Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene»  skal vi utvikle en spyttprøvesensor og en analyse-app som skal kunne varsle KOLS-pasienter om forverringer to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig.

Samarbeidspartnere

Logo for samarbeidspartnere i KOLS-prosjektet.

Moss kommune er prosjektets eier.

Partnerkommuner: Drammen, Skien, Horten

Forskningspartnere: Universitetet i Sørøst-Norge, Sensovann og Chongqing Technology and Business University (CTBU)