42

I prosjektet «Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene»  skal vi utvikle en spyttprøvesensor og en analyse-app som skal kunne varsle KOLS-pasienter om forverringer to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig.

Samarbeidspartnere

Logo for samarbeidspartnere i KOLS-prosjektet.

Moss kommune er prosjektets eier. Ved etablering av prosjektet i 2018 var Horten, Skien, Nedre Eiker og Rygge kommuner samarbeidskommuner med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Sensovann forskningspartnere. I tillegg var LHL Østfold partner.

I 2019 og 2020 har det skjedd sammenslutninger og endringer: Moss og Rygge kommuner er slått sammen til Moss kommune, Nedre Eiker og Drammen kommune er slått sammen til Drammen kommune. Høgskolen er blitt Universitetet i Sørøst-Norge.