42

I prosjektet «Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene»  skal vi utvikle en spyttprøvesensor og en analyse-app som skal kunne varsle KOLS-pasienter om forverringer to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig.

Samarbeidspartnere

 

 

Moss kommunevåpen

Horten kommunevåpen

Skien kommunevåpen

 

LHL logo

Sensovann logo

USN Logo


Moss kommune er prosjektets eier. Ved etablering av prosjektet i 2018 var Horten, Skien, Nedre Eiker og Rygge kommuner samarbeidskommuner med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Sensovann forskningspartnere. I tillegg var LHL Østfold partner.

I 2019 og 2020 har det skjedd sammenslutninger og endringer: Moss og Rygge kommuner er slått sammen til Moss kommune, Nedre Eiker og Drammen kommune er slått sammen til Drammen kommune. Høgskolen er blitt Universitetet i Sørøst-Norge.