Publiseringer knyttet til KOLS-prosjektet

Vitenskapelige artikler

 •  Xuan. Chen, Tao Dong*, Xueyong Wei, Zhaochu Yang, Nuno Miguel Matos Pires, Juan Ren, Zhuangde Jiang, “Electrochemical methods for detection of biomarkers of chronic obtructive pulmonary disease in serum and saliva”, Biosensors and Bioelectronics, 2019, 142, 111453.
 • Simão Santos, Tao Dong*, Zhaochu Yang, Shuai Yang, Nils Kirkhus, “Sputum and salivary protein biomarkers and point-of-care biosensing for management of COPD disease”, Analyst, 2019, Under publication.
 • Nuno M. M. Pires, Tao Dong*, Zhaochu Yang, Simão Santos, “A fluorescence sensing method to detect sample tampering by typing short tandem repeats and using low-cost instrumentation”, Annals of Biomedical Engineering, 48, 644-654, 2019.
 • João Simões, Tao Dong*, Zhaochu Yang, “Flexible Photodetector based on 2D materials: Processing, Architectures and Applications”, Advanced Materials Interfaces, 2019, ID:10.1002/admi.201901657
 • Guozhen He, Tao Dong*, Nuno M. M. Pires, “DNA mediated Charge Transport For Photoelectrochemical Biosensing Platforms”, Analytical Chemistry, 2020. Under development.
 • Xuan Chen, Tao Dong*, Xueyong Wei, Zhuangde Jiang, Zhaochu Yang, "A fluorescent nanosensor based on graphene quantum dots aptamer probe for detection of IL 8", Sensors and Actuators B: Chemical, 2020. Under development.

Rapporter

 • Rapport fra brukerundersøkelsen Kols presenterer funnene fra en spørreundersøkelse blant medlemmer av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Formålet var å fremskaffe generell informasjon om hvilke holdninger medlemmer LHL har til å ta i bruk ny teknologi. Vi ønsket bl.a. å finne ut om pasientene bruker hjelpemidler for å sjekke egen helsetilstand, hvilke holdninger de har til slike hjelpemidler, og om de mener de vil klare å gjennomføre tester selv. Denne kunnskapen er viktig for utviklere av ny teknologi og for de som jobber med å forbedre helsetjenestenes praksis.

Conference articles

 • Simão Santos, Shuai Yang, Nuno Miguel Matos Pires, Zhaochu Yang, Tao Dong*, “Design and characterisation of a graphene-based FET for ultrasensitive detection of clinical biomarkers,” 2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC`19), ID:1555, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8857567 .
 • Lan Huang, Zhaochu Yang, Rui Carvalho, Tao Dong*, Nuno Miguel Matos Pires, Anders Wilhelmsen, “Design and Fabrication of Graphene-based Biosensors for saliva biomarkers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, The Third International Conference on Biological Information and Biomedical Engineering (BIBE 2019), ID: BIBE23070, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8903337 .
 • Simão Santos, Tao Dong*, Francesca de Meis, Zhaochu Yang, Nuno Miguel Matos Pires, “Development of a microfluidic device for IL-8 detection in saliva,” The 2019 International Conference on Sensing, Diagnostics, Prognostics and Control, SDPC 2019, Paper 49, Accepted and In press.

Master thesis

 • Simão Belo Monteiro Santos, “Point-of-care Biosensor”, Institute for Microsystems (IMS), University of South-Eastern Norway, July 2019.