Organisering av KOLS-prosjektet

Gro Gustavsen

Prosjekteier: Moss kommune v/enhetsleder Gro Gustavsen er prosjekteier.

 

Tao Dong

Prosjektledelse: Professor Tao Dong (USN) er prosjektleder og forsker. Han har lang erfaring med å lede forskningsprosjekter spesielt innenfor micro- og nanoteknologi. Professor Dong er tilknyttet Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for mikrosystemer.

 

Nuno Miguel Matos Pires, foto

Postdoktor Nuno Miguel Matos Pires er forsker i prosjektet. Han er tilknyttet Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for mikrosystemer.

 

Torill Lønningsdal

Seniorrådgiver Torill Lønningdal (USN) er prosjektkoordinator, og har ansvar for oppfølging og samhandling med brukerorganisasjoner og kommuner/ helsepersonell.

 

Annett Arntzen

Brukerundersøkelsen: Professor Annett Arntzen (USN) er ansvarlig for en digital brukerundersøkelse til medlemmer av LHL i Østfold, Vestfold og Buskerud. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene, USN og LHL.

 

Are Branstad, bilde

Forsker i brukerundersøkelsen er førsteamanuensis Are Branstad. Are arbeider med datainnsamling, analyse og formidling fra brukerundersøkelsen.

 

Prosjektgruppe: Enhetsleder Gro Gustavsen (Moss kommune), kommuneoverlege Kristian Krogshus (Moss kommune), enhetsleder Kjersti Norheim (Horten kommune), prosjektleder Tao Dong og koordinator Torill Lønningdal. Prosjektgruppen møtes 4-5 ganger pr år. I noen møter blir prosjektgruppen utvidet med representanter fra Skien kommune (enhetsleder Turid Veronika Bomodden), Drammen kommune (avdelingsleder Anette Kristine Petersen), kommuneoverlege Niels E. Kirkhus (Horten kommune), Sensovann (Zhaochu Yang / Haakon Karlsen) og LHL Viken (Håkon Stubberud). Prosjektledere i Moss (kvalitetsrådgiver Nina Løkkevik) og i Horten (fagsykepleier hjemmetjenesten Eirin M. Buan) møter også.

Phd- og masterstudenter jobber i prosjektet.

Godkjenning: Prosjektet er godkjent hos REK og NSD

Økonomi og finansiering: Prosjektet har et totalbudsjett på ca 10,7 mil NOK. Oslofjordfondet finansierer 4 mill NOK, USN ca 6 mill, næringslivet 0,2 og kommuner 0,5 mill.

Tidsramme: 1.1. 2019 - 31.12.2022