Status i KOLS-prosjektet

Illustrasjon av KOLS-pasient med pustemaske

Status

 

Forskning på biomarkører

Institutt for Mikrosystemer ved USN har analysert biomarkørene CRP, MMP-9 og IL-8 i spytt innsamlet fra KOLS pasienter (600 spyttprøver). Forskerne har utarbeidet protokoller for analyse av biomarkørene. Analysene ble utført ved sensitiv fluorescens immunoassay, og resultatene sammenlignet med relevante kliniske parametere fra pasientene.

 

Det ble funnet forhøyede verdier av biomarkørene i spytt for flesteparten av pasientene som er i stadium III og IV av KOLS, og som har høy sannsynlighet for forverring. Spirometri tester av pasientene har avdekket hvor dårlig reproduserbar spirometri undersøkelsene er, dette underbygger behovet for ny sensorteknologi basert på biomarkører.

Basert på den siste utviklingen, undersøker forskerne andre alternativer for KOLS-biomarkører som kan gi en enda mer nøyaktig indikasjon på forverring. Disse biomarkørene inkluderer procalcitonin, nøytrofil elastase, N-terminal prohormon av hjernens natriuretiske peptid, i tillegg til C-reaktivt protein. Disse undersøkelsene gjennomføres parallelt med utviklingen av sensorteknologien.
 

Sensor teknologi

Forskere har utforsket to parallelle strategier for å forsikre seg om at prosjektet kommer frem til den best mulige sensoren for deteksjon av KOLS biomarkører i spytt. Basert på erfaringene og utviklingstrender innen forskningsfeltet, har forskerne studerte to lateral-flow teknologier som deteksjonsplattformer; elektrokjemisk analyse og optisk analyse. Begge teknologier kan overføres til en papirbasert sensor for engangsbruk, og fremstilles til lav kostnad. Forskerteamet har konstruert første sensor prototype i lab. Sammenligning av de to analyseteknologiene fant forskerteamet at den optiske analysen passer bedre for KOLS-sensorprototypen på grunn av dens høye reproduserbarhet og høye følsomhet. Teknologien optimaliseres for å jobbe med spytt med minimal prøveforberedelse og for påvisning av flere KOLS-biomarkører parallelt. Resultatene fra deteksjon av biomarkørene kan avleses på mindre enn 5 minutter.

Integreringen av sensoren i en «point-of-care»-enhet ble studert og avsluttet av forskerteamet. Løsningen inkluderer en brukervennlig optisk leser pluss en praktisk prøvetakingsenhet. Arbeidet fokuserer nå på å gjøre sensoren mer praktisk og på å validere ytelsen.
 

Spyttprøver

Vi tester ut ulike innsamlingsenheter for spytt for å finne utstyr som gjør innsamlingen av spytt så enkel som mulig for respondentene. Mange Kols-pasienter har munntørrhet, det gjør det utfordrende å samle nok spytt; 1,5 - 2 ml per gang. Løsninger som har en liten svamp som has i munnen som både setter i gang spyttproduksjon og samler spytt, ser ut til å fungere bra. Vi testet ut en ny enhet i des 2020 / jan 2021. Respondentene gav gode tilbakemeldinger på å benytte svamp til å suge opp spytt. Selv om svarene fra brukerne var lovende positive, opplevde forskerne noen mangler ved metoden, inkludert utilstrekkelig spyttvolum samlet for noen respondenter og forurensning av svampen sannsynligvis berøring.

Prosjektet testet ny innsamlingsenhet i august 2021, og svært mange brukere var fornøyd med den nye innsamlingsenheten. Forskerne har også funnet løsninger som gjør at det ikke er nødvendig med mer enn ca 0,5 ml spytt i den nye sensoren. 

Den endelige løsningen for spyttoppsamling må være den mest passende for pasientens komfort kombinert med sensorens funksjonalitet.

Oppdatert 10.5.2021