Forskning på brukerinvolvering

Brukermedvirkning

USN har på oppdrag fra LHL gjennomført en  undersøkelse av hvordan pasienter har opplevd å delta i prosjektet og levere spyttprøver til forskningen.

Respondentene tok i alt 12 spyttprøver fordelt over 2-3 uker. Nesten alle respondentene (23 av 26) svarer at de tok prøvene selv. Fra hjemmetjenesten får vi likevel opplyst at både ansatte og pårørende til pasientene bidro på flere måter, med påminnelser, hente og oppbevare utstyr, merke spyttprøvene. Respondentene oppgir at hvis de trengte hjelp, ville de helst spørre hjemmetjenesten og ikke bry familiemedlemmer.

21 av 22 respondenter vil ønske å delta igjen hvis du ble spurt om det. Flere begrunner svaret med:’ For fremtiden og for de som kommer etter meg. Og kanskje rekker jeg å få en gode av det selv’. Ansatte som er intervjuet, melder om høy motivasjon til å være respondent. ‘Mange har ikke familie i nærheten, og i koronatiden var hjemmetjenesten nesten de eneste som stakk innom så pasientene var kjempefornøyd. Fikk tid til en prat. En sa: «Du er den eneste som har vært innom».

Her kan du se en videopresentasjon av resultatene fra undersøkelsen:

 

Brukerundersøkelse

Det er gjennomført en digital brukerundersøkelse til medlemmer av LHL i Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark som har oppgitt e-postadresser til LHL (ca 3 000 personer). Andre medlemmer av LHL kan svare via PC. Formålet med brukerundersøkelsen er å fremskaffe generell informasjon om hvordan pasienter mestrer forverring, holdninger og evne til å ta i bruk ny teknologi.

I løpet av høsten 2019 ble det utviklet et spørreskjema, en invitasjonstekst og et informasjonsbrev i Nettskjema.no, en sikker spørreskjematjeneste administrert av Universitetet i Oslo.

Brukerundersøkelsen er også gjennomført hos en kontrollgruppe. Undersøkelsen blir analysert i løpet av første halvår 2020.

Rapport fra brukerundersøkelsen (pdf)

Formidling

Det er gjennomført en rekke formidlingstiltak mot relevante målgrupper. I 2019 ble det holdt 24 innlegg/foredrag om prosjektet. I 2020 er det gjennomført færre formidlingstiltak pga korona.