Grenlandskonferansen 2021: Elevene bak tallene – LK20

Grenlandskonferansen 2020: Vurdering, læring og aktive elever. Foto: Tine Poppe.

Konferansedagene er en læringsarena for lærerprofesjonen og lærerutdanningen.


11 Nov

Praktisk informasjon

Har du spørsmål?