Studiebarometeret: – Pandemien har utfordret studiehverdagen

Grunnskolelærer Karoline Larsen i praksis
LEI PANDEMI: Karoline Larsen er lærerstudent ved USN og foretrekker helt klart en studiehverdag uten pandemi. – Mye av det morsomme med å være student, som det sosiale på fritiden, har jo falt bort. Foto: Ingvild Stokka/USN

Nedstenging av campuser og en lang pandemi kan trolig forklare hvorfor de fleste USN-studentene er noe mindre fornøyd med studiekvaliteten i år enn tidligere. Men det er også lyspunkter, og særlig studentene på grunnskolelærerutdanningen ved USN er mer tilfredse enn landsgjennomsnittet.

Det kommer frem av det årlige Studiebarometeret som ble lagt fram i dag.

1868 studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge har svart på spørreundersøkelsen som ble sendt ut til 2. års og 5. års studenter i høst. 124 studier ved USN har blitt evaluert.

Studentene har gitt sine tilbakemeldinger på undervisning, faglig og sosialt miljø, organisering, vurderingsformer, eget engasjement, forventninger, digitale verktøy, studiets tilknytning til arbeidslivet, samt læringsmiljø og infrastruktur.

Det er kvalitetssikringsorganet NOKUT som gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelse om studentenes opplevelse av studiekvalitet. Spørreundersøkelsen går ut til studenter ved alle landets universiteter og høgskoler.

– Stor respekt for studentenes innsats

USNs alt-i-alt tilfredshet synker noe fra i fjor, til 3,9 i 2021 mot 4,0 i 2020, på en skala der 5 er best. Det betyr en liten tilbakegang i studentenes overordnede tilfredshet med studiekvaliteten på USN. Også på landsbasis går tilfredsheten noe tilbake.

Både på det sosiale og faglige miljøet blant studentene viser undersøkelsen en liten nedgang sammenliknet med året før. Totalt gav studentene her en skår på 3,5. Det er samme resultat som på landsbasis. De fleste av USNs campuser ligger på sentrale Østlandet, og opplevde stor grad av nedstengning i 2021.

På Rauland, som er USNs minste campus, har studentene hatt fysisk undervisning under så godt som hele pandemien, og det faglige og sosiale læringsmiljøet ved studiestedet har fått en samlet skår på 4,4. Rauland må nok sies å være unntaket.

–  Vi har lagt bak oss to krevende år med pandemi som har utfordret studiehverdagen til studentene. Det har kostet, og vi har stor respekt for den innsatsen og jobben studentene har vist i all usikkerhet som pandemien har brakt med seg. Samtidig har vi som utdanningsinstitusjon områder å jobbe med, og vi vil ta med oss resultatene fra studiebarometeret i det interne kvalitetsarbeid, forteller viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen.

Marheim Larsen understreker at studiebarometeret er studentenes mulighet til å gi institusjonen tilbakemelding på om USN når kvalitetsmålene i studieprogrammene. Derfor er studiebarometeret et nyttig verktøy på studieprogramnivå.

LES OGSÅ: Får 17 millioner til nyskapende undervisning

Gjennomført undervisning som planlagt

Til tross for hjemmeundervisning og uforutsigbarhet har studentene i stor grad fått gjennomført undervisning og praksis som planlagt. Læringsaktiviteter som praksis, lab.øvelser og feltarbeid har blitt prioritert å gjennomføre fysisk så langt det har latt seg gjøre.

–  USN har jobbet for at studentenes studieprogresjon skal bli minst mulig skadelidende under pandemien. Selv om mye har foregått digitalt, har det vært viktig å sikre at studentene møter de samme forventningene til læringsutbytte, forteller Marheim Larsen.

Studentene ved USN er godt fornøyd med det fysiske læringsmiljøet og infrastrukturen på campus, og nok en gang kommer bibliotek og bibliotekstjenester svært godt ut av undersøkelsen, med en gjennomsnittsskår på 4,3.

Grunnskolelærerutdanning over landsgjennomsnittet for utdanningsfeltet

For grunnskolelærerutdanningene (GLU) ved USN er den overordna tilfredsheten (alt i alt -tilfredsheten) hos 6 av 8 grunnskolelærerutdanninger over landsgjennomsnittet. Mens landsgjennomsnittet ligger på 3,6, ligger USNs lærerutdanninger opp mot 4,3. Denne utdanningen tilbyr USN både på Notodden, Vestfold, Porsgrunn og Drammen.

Karoline Larsen er lærerstudent på 5. året og går grunnskolelærerutdanning (GLU) 1.- 5 med på campus Drammen. Hun har studert både med og uten pandemi, og foretrekker helt klart det siste. Siden hun er lærerstudent på masternivå og det er mye samarbeid mellom de ulike campusene, og mange forelesninger går digitalt.

– Det var kun de første månedene av pandemien at forelesningene på campus ble erstattet med digitale forelesninger, resten har vært nett- og samlingsbasert. Høsten 2020 fikk klassene møte opp på samlinger, men ble delt inn i kohorter og det opplevdes helt greit. Vi fikk være sosiale, forteller Karoline.

Praksisen ute i en barneskole har gått etter planen og kun én uke ble avlyst på grunn av høyt smittenivå.

–  Alt-i-alt, har forelesninger og samlinger vært fint organisert, men det har helt klart vært litt slitsomt og «kjedelig» å være student under pandemien. Jeg har nok vært heldig med min studiehverdag, i forhold til de som er helt nye og startet sin utdanning under pandemien. Mye av det morsomme med å være student, som det sosiale på fritiden, har jo falt bort. Det har vært det verste for min del, forteller Karoline. 

LES OGSÅ: Vil du at noe skal bli bedre - si i fra

Topp 5-studiene med de mest tilfredse studentene ved USN:

Studiebarometeret bruker en skala fra 1 til 5, hvor 5 er mest fornøyd/mest enig.