info
Maskiningeniørstudent

Bachelor i ingeniørfag, maskiningeniør – Produktdesign

Vestfold - Heltid

I studieretningen produktdesign lærer du å analysere og løse ulike designutfordringer. Utdanningen dekker både maskintekniske fag og design. Dette betyr at du lærer deg å utvikle produkter som både ser bra ut, fungerer bra og som kan produseres.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Produktdesign
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 222 012
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Dette lærer du i produktdesign

Alle produktene vi bruker har en funksjon og et design, og godt produktdesign kreves for å skape funksjonelle og attraktive produkter. I produktdesign bruker du moderne teknologi til å designe og utvikle produkter som for eksempel elektriske motorsykler, ferger og medisinsk utstyr.

Du får jobbe både med teknologi og design gjennom maskintekniske fag og designfag. Du får praktisk erfaring med designmetodikk som er nødvendig for å utvikle og tilpasse attraktive produkter til brukere. 

Første studieår gir deg grunnleggende kompetanse som er nødvendig for en maskiningeniør. I andre og tredje studieår på studieretning produktdesign lærer du hvordan tekniske produkter designes, konstrueres og produseres. 

Produkter blir mer og mer avanserte, og integrasjon av teknologisystemer og tverrfaglig prosjektarbeid er temaer i prosjektoppgaver. Gjennom en blanding av teori og praksis lærer du å identifisere, analysere og løse sammensatte og komplekse oppgaver. 

Kunnskap om design, materialer, produksjonsmetoder, økodesign, maskinteknikk, 3D-modellering, programmering og prototyping gir deg kompetanseen du trenger for å være med på å utvikle og produsere gode og attraktive produkter.

Små og store prosjekter i samarbeid med næringslivet gir deg praktiske øvelser i produktdesign. Her får du utfordret og øvd på å finne frem til nye løsninger både rundt konstruksjon, funksjonalitet og form, og ikke minst hvordan du kan sørge for at produksjonen er bærekraftig. Du trenes til å avklare behov og rammebetingelser, til å jobbe kreativt og systematisk og til å trekke inn teori fra ulike fagområder. Produktdesignstudiet gir deg en allsidig utdannelse og kompetanse til å jobbe tverrfaglig med utvikling av produkter i og for næringslivet.

Hva er A-veien?

Hvorfor maskiningeniør?

En maskiningeniør kalles ofte for en all-round ingeniør og har en svært sentral rolle i det moderne samfunnet. Som maskiningeniør jobber du ofte med å utvikle produkter. Du får jobbe i team med andre ingeniørstudenter som studerer data og elektro, og hvem vet, kanskje lager dere en genial prototype som ingen har tenkt på før?

Alle produktene vi bruker har en funksjon og et design, og begge deler er viktige. Som maskiningeniør bruker du moderne teknologi og arbeidsmetoder til å skape nye, kreative produkter.

En dyktig maskiningeniør har mange gode sider. Han er kunnskapsrik, kreativ, har samarbeidsevner og er i tillegg praktisk orientert. 

Det grønne skiftet gir mange nye muligheter for deg som maskiningeniør. Kunnskapen din er nødvendig for å finne miljøvennlig løsninger til nesten alle produktene vi bruker til vanlig – fra biler til droner.

Målet med studieprogrammet er å utdanne ansvarsfulle og miljøbevisste ingeniører som kan være med på å utvikle nye tekniske løsninger og produkter. I dette studiet vil du lære profesjonelle arbeidsmetoder. Du lærer om bruken av moderne dataprogrammer for å beregne og å simulere mekaniske prosesser og for å utforske mulighetene ved industridesign gjennom eksperimenter.

Gjennom interessante oppgaver i tett samarbeid med industrienm i regionen får du muligheten til å utvikle deg innen nytenkning og innovasjon.

Underveis i studiet får du også muligheten, sammen med andre studenter, til å vise frem det du kan på studentmessen USNexpo.

 

 

Hva slags jobb får du?

Industrien har et stort behov for maskiningeniører. Dyktige ingeniører kreves for å skape funksjonelle og attraktive produkter, og de fleste studentene fra USN pleier å få spennende stillinger før de er ferdig.

Mekaniske komponenter finnes overalt – i biler, båter, oljeplattformer, bruer, flyplasser, telefoner, klokker, barnevogner og så videre. Som maskiningeniør har du dermed mulighet til å jobbe i flere ulike bransjer hvor du kan være med å designe slike produkter. Ny teknologi åpner også for mange nye muligheter.

 • Du kan jobbe som designer med avanserte 3D-programmer for å finne opp og tegne ulike produkter.
 • Du kan jobbe som prosjektingeniør med analyse og beregninger av ulike problemstillinger. Slike jobber innebærer også ofte en rolle som teamleder. Da får du ansvar for kontakt med kunder og andre fagpersoner i bedriften du jobber i.
 • Du kan få jobb som serviceingeniør hvor du vil reise rundt og utføre installasjoner, reparasjoner og vedlikehold på avansert teknisk utstyr.
 • Kanskje du ønsker å bruke kunnskapen din om konstruksjon og produktutvikling for å løse verdens vannforsyningsproblemer? 

Kontakt med arbeidslivet

USN samarbeider tett med høyteknologiske bedrifter, og du kan derfor allerede som student være med å utvikle produkter for industrien.

Fagfolk med bred erfaring fra næringslivet er gjesteforelesere i mange av fagene sikrer deg relevant undervisning. Du deltar på bedriftsbesøk hos aktuelle bedrifter og kan skrive prosjektoppgaver og bacheloroppgaven i tett samarbeid med en bedrift. Valgemnet «Ingeniørpraksis» arrangeres i samarbeid med næringslivet i regionen, og du får bruke din teoretiske og praktiske kunnskap til å løse reelle ingeniøroppgaver.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra næringsliv og industri. Flere av samarbeidspartnerne våre tilbyr også sommerjobber til studenter.

Er du kvalifisert, kan du også ta siste året over to år mens du samtidig jobber 50 prosent i en bedrift for å få relevant yrkeserfaring.

Dette lærer du 

Under studiet lærer du blant annet om utvikling og design av produkter med tanke på konstruksjonsmaterialer, dimensjonering av konstruksjoner og 3D-modellering.

En konstruksjon blir utsatt for mange typer belastninger som må tas hensyn til under utvikling og design, og avansert programvare brukes for å sjekke at konstruksjonene tåler belastningene. Riktig valg av materiale for konstruksjoner avhenger av blant annet belastning, hvordan konstruksjonen tilvirkes og sammenstilles.

Du lærer også om termodynamikk, fluidmekanikk, måleteknikk og automatisering. I tillegg har du viktige grunnlagsfag som matematikk og fysikk.

I det siste studieåret ligger fokuset på valgfag og bacheloroppgaven. Her har du mulighet til å velge fag og prosjekt etter dine egne interesser.

Små og store prosjekter gjennom ingeniørstudiet gir deg praktisk øvelse i produktdesign. Her får du utfordret og trent dine evner til å få frem nye løsninger både rundt funksjonalitet og form, og ikke minst bærekraftig produksjon. Hos oss kan du boltre deg med 3D-printere, det siste innen 3D-programvare, laserkuttere og velutprøvde verksteder og laboratorier.  

Ulike typer ingeniører jobber ofte sammen for å finne de beste løsningene. Gjennom tverrfaglige prosjekt- og bacheloroppgaver får du kompetanse innen prosjektarbeid, og innsikt i hva andre ingeniører kan bidra med i fellesprosjekter. 

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier både hos USN og ved andre læresteder i Norge og utlandet..

Som ferdig utdannet maskiningeniør kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology ved USN campus Porsgrunn, master i maritim ledelse og master i mikro- og nanosystemteknologi ved USN campus Vestfold eller masterstudier i Systems Engineering ved campus Kongsberg.

Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av maskiningeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • HING (A-vei): generell studiekompetanse med ekstra krav til matte og fysikk

  HING (A-vei): generell studiekompetanse med ekstra krav til matte og fysikk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Sommer 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Sommer 2024