Tilbyr studieplass til 12 000

Gruppebilde med studentambassadører 2021-2022
VELKOMMEN: Til sammen 11 821 søkere har fått tilbud om gode og arbeidsrelevante utdanningsløp ved USN.

6905 søkere har i år fått tilbud om studieplass på Universitetet i Sørøst-Norge gjennom Samordna opptak i år. 4916 har tidligere fått tilbud om studieplass gjennom lokalt opptak. 


Etter at alle tilbudene er sendt ut, står det nå 4596 på venteliste gjennom Samordna opptak, og 2544 står på venteliste til blant annet master- og videreutdanninger søkt gjennom lokalt opptak.

Svarfristen for dem som har fått studieplass gjennom Samordnet opptak var søndag.

Fredag 29. juli er det suppleringsopptak for dem som står på venteliste.  

Tilbudstall som forventet

Samlet sett har over 11 800 fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i år. Det er en liten nedgang i tilbud sendt via Samordna opptak. Nedgangen er naturlig siden det nasjonalt var betydelig færre søkere til høyere utdanning i år.

– At det er litt færre som får tilbud om studieplass i år sammenlignet med de siste årene, er helt som forventet.Viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen Svært høye søkertall under pandemien, et veldig godt arbeidsmarked og synkende årskull, er nærliggende forklaringer. På grunn av  nedgang i søkertall vil det i år være noe lettere å komme inn på for eksempel sykepleie. Det regner vi med at mange av våre søkere er glade for. Vi gleder oss til å gi dem gode og arbeidsrelevante utdanninger, sier viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen.

Ledige drømmeutdanninger

Det er fortsatt mulig å komme inn på det som kan bli din drømmeutdanning – enten du vil bli den gode læreren, eller ingeniøren som skal løse de store samfunnsutfordringene, eller du vil studere markedsføring, idrett, kunst eller musikk, eller ta et år med engelsk for å åpne opp for nye muligheter.

Ved opptak til ledige studieplasser gjelder førstemann til mølla for alle søkere som fyller opptakskravene. Flere av utdanningene som har ledige studieplasser kvalifiserer til yrker det er stor etterspørsel etter i samfunnet. Det gjelder for eksempel ingeniørutdanninger, eller utdanningene innen barnehagelærer og grunnskolelærer i Drammen, Porsgrunn og Vestfold samt den nett- og samlingsbaserte lærerutdanningen på Notodden.

– Mange av de ledige studieplassene er innenfor oppvekst og utdanning og teknologi, der vi vet at arbeidslivet trenger flere kompetente arbeidstakere. Her har USN gode, arbeidslivsnære og innovative utdanninger som jeg kan anbefale, sier Ingvild Marheim Larsen.

Flere får tilbud på sykepleie

I år var USN den utdanningsinstitusjonen i landet med flest søkere til sykepleierutdanningen. Hele 724 av søkerne har nå fått tilbud om studieplass på en av våre fem bachelorutdanninger i sykepleie. Det er seks prosent flere enn i fjor. Over 500 står fortsatt på venteliste for å komme inn på sykepleierutdanningene ved USN. Også på utdanninger innen vernepleie, radiografi og barnevern er det lange ventelister.

I år lanserte USN en ny, nyskapende og fleksibel sykepleieutdanning som vil bidra til å løse et økende kompetansebehov i helsesektoren. Studietilbudet er et samarbeid mellom USN og distriktskommuner i Buskerud og Telemark. Gjennom dette samarbeidet tilbyr USN i år 50 flere studieplasser innen sykepleie. Den nye fleksible sykepleierutdanning hadde mange søkere og 54 har nå fått tilbud om studieplass. 

– Vi er svært glade for å kunne bidra til at det blir utdannet flere sykepleiere i Norge. Det har i flere år vært kjent at Norge mangler sykepleiere, og pandemien har forsterket situasjonen. Vårt nye fleksible sykepleiestudium gjør at flere får mulighet til å ta utdanningen der de bor og ved siden av jobb. Det er viktig med slike tilrettelegginger for å møte behovene i helsesektoren i distriktene, sier Ingvild Marheim Larsen.

Maritime utdanninger fortsatt populære

Det er sendt ut til sammen 214 tilbud på bachelor i nautikk, skipsfart og logistikk og marinteknisk drift. På alle studiene er det ventelister for å komme inn. Særlig mange venter på plass på bachelor i skipsfart og logistikk. 277 står på venteliste her.

Ingvild Marheim Larsen forteller at USN i mange år vært en ledende utdanningsinstitusjon på dette fagområdet:

– Dette er et viktig fagfelt for USN. Vi har jobbet i mange år for å styrke oss her og har nå æren av å være vertsinstitusjon for Senter for fremragende utdanning innen maritim simulatorbasert læring. Det viser at USN tilbyr maritime utdanninger av svært høy kvalitet.

LES OGSÅ: USN får sitt første senter for fremragende utdanning

De maritime utdanningene er en del av vårt teknologiske utdanningstilbud. Det omfatter også en rekke ingeniørutdanninger. Til ingeniørutdanningene er det nå sendt ut 91 tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. Disse kommer i tillegg til 521 tilbud som tidligere er sendt ut til Y-vei- og tresemestervariantene av ingeniørutdanningene, gjennom lokalt opptak. 377 tilbud er også sendt ut til de kvalifiserende forkurs- og realfagsutdanningene.

Lange ventelister på jus-studiene

USN Handelshøyskolen tilbyr både en bachelor i jus og en bachelor i forretningsjus og økonomi. På disse studiene er det sendt ut til sammen over 300 tilbud. Likevel står så mange som 860 på venteliste på studiene.

USN Handelshøyskolens studier i eiendomsmegling, statsvitenskap og IT har også lange ventelister. Det er også mange søkere til studiene i økonomi og ledelse i Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold samt siviløkonomstudiet i Ringerike. Det er sendt ut over 800 tilbud til disse studiene. 

Høyest poengkrav

Studiet ved USN med høyest poengkrav er det nett- og samlingsbaserte årsstudiet i digital mediedesign på Notodden. Her var det store forskjeller på tilbudskvoten for ordinære vitnemål og tilbudskvoten for førstegangsvitnemål. Alle som søkte på studiet med førstegangsvitnemål fikk tilbud om plass, mens søkere på ordinær kvote måtte ha 60,9 i konkurransepoeng for å få tilbud. Det samme gjelder for det nett- og samlingsbaserte årsstudiet design i nye medier, der søkere i ordinær kvote trengte 53,4 konkurransepoeng for å komme inn.

Over 300 står på venteliste til de til sammen 30 studieplassene her.   

Årsstudiet i digital mediedesign er en av tre mulige fordypninger på vårt nye bachelortilbud i kunst og design. Bachelorstudiet er også blant studiene med høyest poengkrav. Her måtte du ha 52,9 poeng for å komme inn i ordinær kvote.  

Master og PPU

PPU står for praktisk-pedagogisk utdanning. Det er en tilleggsutdanning for dem som har masterutdanning og ønsker å kvalifisere seg til lektorkompetanse i skolen.

USN tilbyr mange forskjellige praktisk-pedagogiske utdanninger, på heltid og deltid, innen en rekke ulike fagområder, og på tre forskjellige campuser. 525 søkere har i år fått tilbud om opptak på disse studiene. Her er det fortsatt mulig å starte til høsten, hvis du er kvalifisert og søker en av de ledige studieplassene.

De siste fem årene har det vært en stor økning i antall søkere til USN brede tilbud av masterutdanninger. I år har vi sendt ut 2366 tilbud på våre masterstudier via lokalt opptak.    

– Det er et mål for USN å ha en større andel av studentene på masterutdanninger. Samfunnet har behov for denne økte kompetansen. Vi er derfor glade for å kunne sende ut svært mange tilbud på masterutdanningene også, sier Ingvild Marheim Larsen.

Media

Media kan kontakte Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning, for ytterligere kommentarer til opptaket.

Telefon: 970 99 182

 

Studiene med høyest poengsum

 1. Digital mediedesign: 60,9
 2. Informasjonsbehandling: 55,2
 3. Fleksibel sykepleie, Telemark: 54,4
 4. Design i nye medier: 53,4
 5. Jus, bachelor: 53,2

Studiene med lengst venteliste

 1. Jus, bachelor: 697
 2. Vernepleie, bachelor: 557
 3. Radiografi, bachelor: 431
 4. Barnevern, bachelor: 380
 5. IT og ledelse: 329


Førstegangsvitnemål

50 av studieplassene som søkes gjennom Samordna opptak er satt av til søkere med førstegangsvitnemål. Det vil si søkere som er 21 år og yngre og har et førstegangsvitnemål. I denne kvoten konkurrer søkerne bare med sine opprinnelige skolepoeng.

I ordinær kvote konkurrer søkerne på bakgrunn av nåværende skolepoeng, tilleggspoeng og alderspoeng.

To opptak

 1. Opptak til de fleste årsstudier, bachelorstudier, femårige masterstudier og embetsstudier går nasjonal, via Samordna opptak.
 2. Opptak til to-årige masterstudier, videreutdanninger, internasjonale studier og spesialstudier som y-vei og tresemester gjøres via lokalt opptak på hver utdanningsinstitusjon.