USN lanserer nye studier

To studenter på elektroingeniør smiler til kamera.
NORGE SØKER: Et arbeidsliv i endring krever ny kompetanse. Universitetet i Sørøst-Norge svarer på behovet med nye studier fra høsten 2020.

Et arbeidsliv i endring søker kandidater med riktig kompetanse. USN svarer med å lansere flere nye studier.

Arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt er i endring. Digitaliseringen går i ekspressfart, og bruk av ny teknologi stiller store krav til kompetanse i arbeidsstokken.

For å svare på arbeidsmarkedets behov, vedtok nylig styret flere nye studier ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra høsten 2020.   

Programmene skal sikre studentene riktig kompetanse, ferdigheter og verktøy for et arbeidsliv i hurtig vekst.

Dette er nye studier ved USN

Fra og med studieåret 2020/2021 lanserer USN disse nye studiene etter omleggingen og samordningen av studieporteføljen.  

Handelshøyskolen

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Høy internasjonal kvalitet 

Den nye studieporteføljen følger opp universitetets ambisjon om et utdanningstilbud med høy internasjonal kvalitet som etableres og gjennomføres i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv.

Porteføljen skal også støtte opp under USNs hovedprofil med profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger.

Siden fusjonen har USN jobbet aktivt med å samordne porteføljene til de tidligere høyskolene, særlig knyttet til helse- og sosialfagutdanningene og bachelorprogrammene i ingeniørfagene.

 

 

 

 

 

Dette er viktig for USN

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Norges fjerde største universitetet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.

USN har tett kontakt med nærings- og arbeidsliv, studentene i sentrum og utdanner den arbeidskraften som Norge trenger.