Vis studievalg

Tony Burner

Førsteamanuensis i engelsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen ()
Dr. Burner's main research interests are English education, classroom assessment, R&D work (including formative interventions), and teacher mentoring. He wrote his MA thesis on English grammar and his PhD dissertation on formative assessment of writing in English. Dr. Burner has published scholarly articles about student-centered learning, writing assessment, portfolio assessment, peer assessment, classroom management and diversity/multilingualism. He has also written book chapters about formative assessment in foreign languages, classroom observation techniques, and teacher mentoring in the context of English language teaching. Currently, Dr. Burner works as an Associate Professor of English at the University College of Southeast Norway.

Ansvarsområder

 • Ledelse av forskergruppa PASIE (Publication Across Subjects In Education) (2016-d.d.)
 • Ledelse av forskergruppa Kompetanse for mangfold (2015-d.d.)
 • Fagansvarlig for Engelsk 2, Kompetanse for kvalitet (2015-d.d.)
 • Emneansvarlig for English as an International Language, ITEPS (2015-2016)
 • Fagansvarlig for Engelsk 1 og Engelsk 2, GLU Drammen (2007-2013)
 • Fagansvarlig for Engelsk fagdidaktikk, PPU (2007-2011)

Kompetanse

Interesseområder:
Fagdidaktikk, læringsteorier, læreplaner, vurdering, andrespråkslæring, diversitet/mangfold, flerspråklighet, kultur-historisk aktivitetsteori, intervensjonsforskning, forskningsmetoder (kvantitativ, kvalitativ, mixed), skoleutvikling/læreres profesjonelle utvikling
Undervisningsområder:
Engelsk og engelsk fagdidaktikk
Fagområder:
Engelsk, norsk som andrespråk, historie

CV

Utdanning:

Arbeidserfaring:

 • 2015-d.d.: Førsteamanuensis v/HSN
 • 2013-2014: Forskeropphold v/QUT (Brisbane, Australia)
 • 2011-2015: Stipendiat v/HSN og NTNU
 • 2008-2012: Høgskolelektor II v/HiT (nettundervisning)
 • 2007-2011: Høgskolelektor v/HiBu
 • 2007-2010: Diverse lektorvikariater på ungdomsskoler (engelsk)
 • 2006-2007: Lektor v/Bjertnes VG skole (norsk, samfunnsfag og engelsk SF/yrkesfag/programfag)
 • 2004-2005: Lærer v/Nordberg ungdomsskole (samfunnsfag og engelsk)
 • 2003-2005: Lærer v/diverse voksenopplæringer (norsk som andrespråk)
 • 2003: Lærer v/Sogn VG skole (engelsk på yrkesfag)

Annet:

 • medlem av programkomité, CIES Language Issues SIG (2016-2019)
 • gjesteredaktør for spesialnummer i Nordic Journal of Comparative and International Education (2017-2018)
 • veileder for master Pål Helland (2014), masterstudentene Gro Synnøve Bergsland og Kjersti Nerhus Larsen (2017), Nora Elisabeth Ødegård, Eli Wium og Anne Grønsleth (leverer høst 2017), ph.d.-studentene Sissil Lea Heggernes (leverer i 2020) og Selma Dzemidzic Kristiansen (leverer i 2021)
 • fagkonsulent for læreverk og eksamener i ungdomsskolen
 • medforfatter av læreboka Global Visions for Vg2/3 
 • fagfelle for ni nasjonale (5) og internasjonale (4) tidsskrifter, bl.a. Language Teaching og Educational Action Research
 • foredragsholder for direktorat, barnehager, grunnskoler og videregående skoler på temaer som omhandler skoleutvikling, engelskfaget, flerspråklighet, vurdering mm.  

Prosjekter:

Verv:

 • 2011-d.d. : Campustillitsvalgt Drammen/institutt-tillitsvalgt ISL, Forskerforbundet
 • 2011-2013: Likestillings- og inkluderingsutvalget

Populærvitenskapelig formidling, debattinnlegg, intervjuer:

Publikasjoner

Recent publications:

Burner, T., Madsen, J., Zako, N., & Ismail, A. (2017). Three secondary school teachers implementing student-centered learning in Iraqi Kurdistan. Educational Action Research, 25(3), 402-419.

Burner, T., & Carlsen, C. (2017). English instruction in introductory classes in Norway. In Kverndokken, K., Askeland, N., & Siljan, H. H. Quality and creativity in the classroom - Different perspectives on teaching [Kvalitet og kreativitet i klasserommet - Ulike perspektiver på undervisning], pp. 193-208. Bergen: Fagbokforlaget.

Burner, T. (2016). Ethical dimensions when intervening in classroom research. Problems of Education in the 21st Century, 73, 18-26.

Burner, T., & Biseth, H. (2016). A critical analysis of an innovative approach: A case of diversity in Norwegian education. SAGE Open. Special issue on student diversity, 1-11.

----------

For a complete list of publications, see Cristin

Academia.edu

ResearchGate

Facebook