Institutt for natur, helse og miljø

25

Institutt for natur, helse og miljø

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Er du interessert i økologi på land og i vann, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressurser, klima  og utfordringer knyttet til forurensning? Da vil studieprogrammene og forskningen som skjer ved Institutt for natur, helse og mijø (INHM) være noe for deg.

Vi har bachelorstudier med fordypning mot naturforvalting eller forurensing og masterstudier innen natur, helse og miljø.

Vi har også et doktorgradsprogram i økologi.

Forskning ved instituttet

Forskningen ved INHM er fokusert rundt 4 forskingsklynger:

Klikk her for å se mer om vår forskning.

Det er stor forskningsaktivitet og enkelte av gruppene er ledende i verden innen sine felt. Vi vil at vår forskning skal være relevant og anvendt både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studenter kan ta del i flere forskningsprosjekter og resultater fra forskningen brukes også aktivt inn i undervisningen.

Her ligger oversikt over alle publiseringer knyttet til instituttet i Cristin

Regionalt samarbeid

INHM ønsker å være sterkt regional partner og kan tilby både laboratorietjenester og forskningstjenester.

Både forskere og studenter ved INHM kan danne partnerskap med regionale partnere. Det være seg forvaltning eller private firma. Vi har godt utbygde laboratorier til analyse av jord og vann. Her kan man enten kjøpe tjenester eller gå inn i forskningsamarbeid. Vi har flere spennende prosjekter blant annet inn mot epleproduksjon og kvalitet.

Ønsker du et samarbeid med oss? Ta kontakt med:

Studier

Vi tilbyr også årsstudier på campus og nett, samt kortere studier.