Alternativ og supplerende kommunikasjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Vestfold - Deltid

Vi gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Studieavgift kr 24 450,-. (Med forbehold om endring). Pluss eventuelle utgifter til reise, opphold, litteratur og studiemateriell.
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: 15.04.2023
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser: 50

Samlinger 2023-2024

Studiet gjennomføres med samlinger på campus. Torsdager er undervisningen kl 12 - 18. Fredager kl 09 - 15. Endelig oversikt over tidspunkter og tema kommer i undervisningsplanen nærmere studiestart.

Samlingsdatoene for 2023 - 2024 er:

 • 24. -25. august 2023
 • 21. -22. september 2023
 • 16.-17. november 2023
 • 11.- 12. januar 2024
 • 08.-09. februar 2024
 • 25.-26. april 2024

Hjemmeeksamen avholdes i første halvdel av mai.

Med forbehold om endringer

Hvorfor studere alternativ og supplerende kommunikasjon?

I alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære om kartlegging av ASK-bruker og tilrettelegging av miljøet rundt. Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer.

Hva slags jobb får du?

Dette er en videreutdanning for lærere, logopeder, ingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Slik er studiet

Studiet består av 6 samlinger, med fysisk oppmøte på campus Vestfold. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Studentene skal levere 3 arbeidskrav i en arbeidsmappe. Den ene av disse er en praksisrelatert prosjektoppgave i gruppe. Prosjektet godkjennes av faglærere og legges fram for medstudenter på siste samling. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Studere mer ASK?

USN tilbyr emnet ASK (masteremne) som en del av master i pedagogikk, i fordypning i spesialpedagogikk.

Ta studiet med støtte fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Lærere ansatt i skole kan søke støtte til studiet gjennom UDIRs ordninger for videreutdanning. Søknadsfristen hos UDIR er 1. mars, men du må søke studieplass hos oss samtidig. Dersom du søker plass med støtte fra UDIR, må du melde fra til studieveileder hos USN (se kontaktinfo nederst).

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.