Alternativ og supplerende kommunikasjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Vestfold - Deltid

Vi gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Studieavgift kr 24 450,-. (Med forbehold om endring). Pluss eventuelle utgifter til reise, opphold, litteratur og studiemateriell.
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2022
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser: 50

Samlinger 2022-2023

Torsdager er undervisningen kl 12 - 18. Fredager kl 09 - 15. Endelig oversikt over tidspunkter og tema kommer i undervisningsplanen nærmere studiestart.

Samlingsdatoene for 2022 - 2023 er:

 • 25. -26. august 2022
 • 22. -23. september 2022
 • 17.-18. november 2022
 • 12.- 13. januar 2023
 • 9.-10. februar 2023
 • 27.-28. april 2023

Hjemmeeksamen avholdes i første halvdel av mai.

I utgangspunktet skal dette studiet gjennomføres med samlinger på campus. Vi tar forbehold om at samlinger kan bli gjennomført digitalt dersom pålagte restriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen vedvarer.

Hvorfor studere alternativ og supplerende kommunikasjon?

I alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære om kartlegging av ASK-bruker og tilrettelegging av miljøet rundt. Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer.

Hva slags jobb får du?

Dette er en videreutdanning for lærere, logopeder, ingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Slik er studiet

Studiet består av 6 samlinger, med fysisk oppmøte på campus Vestfold. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Studentene skal levere 3 arbeidskrav i en arbeidsmappe. Den ene av disse er en praksisrelatert prosjektoppgave i gruppe. Prosjektet godkjennes av faglærere og legges fram for medstudenter på siste samling. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Studere mer ASK?

USN tilbyr emnet ASK (masteremne) som en del av master i pedagogikk, i fordypning i spesialpedagogikk.

Vi tilbyr også emnet Atypisk kommunikasjon som er på masternivå.

Ta studiet med støtte fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Lærere ansatt i skole kan søke støtte til studiet gjennom UDIRs ordninger for videreutdanning. Søknadsfristen hos UDIR er 1. mars og du må søke studieplass hos oss samtidig. Når du søker plass med støtte fra UDIR, husk å melde fra til studieveileder hos USN (se kontaktinfo nederst).

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2022 høst

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.