Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Ønsker du å jobbe med friluftslivsveiledning? Norge trenger flere naturveiledere som hjelper oss å benytte mulighetene naturen gir. I studiet vil du tilbringe over 100 døgn ute og du kan fordype deg i ulike friluftsaktiviteter.

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2023
På campus
Heltid
Høst 2023

Hvorfor studere friluftsliv?

Kunne du tenke deg å undervise i den norske skolen eller jobbe innen turistnæring, forvaltning, opplæring i friluftsliv eller uterehabilitering? Da er bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning studiet for deg.

Erlend er hekta på tur, og studerer friluftsliv

Hvis du er over middels glad i å være ute på tur og drømmer om å gjøre lidenskapen til et yrke, bør du gjøre som Erlend og studere friluftsliv. – Jeg har fått følelsen av å mestre alt fra klatring til kano og topptur.

Hva slags jobb får du?

Studier i friluftsliv kan gi mange ulike typer jobber:

 • På friluftslivslinjer på folkehøgskoler og leirskoler
 • Som friluftslivsguide på fjell, elv og sjø
 • Som friluftslivsveileder innen helse og rehabilitering
 • Innen friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
 • Med friluftslivsformidling i frivillige organisasjoner som Turistforeningen
 • Jobben innenfor fagskoler i friluftsliv
 • Selvstendig næringsdrivende

Merk at studiet er fysisk krevende, og at du som student må være i relativt god form. Du må også være svømmedyktig (kunne svømme minimum 200 meter) og ha erfaring med ski.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Du vil ha totalt 20 obligatoriske dager i praksis fordelt over tre studieår. Gjennom selvvalgt praksis kommer du i kontakt med potensielle arbeidsgivere, og du kan få gode referanser som er nyttige å ha når du skal søke jobb. I forbindelse med praksis er det et krav om å levere politiattest ved studiestart.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.

USNs veilederstige

Som del av en bred og solid kompetanse innenfor friluftsliv- kultur- og naturveiledning har studentene mulighet til å fordype seg i spesifikke friluftslivsaktiviteter. Innenfor disse aktivitetene er det etablert veilederstiger med kompetansebevis for ulike nivåer i stigene.

Med etableringen av USNs veilederstige og utdeling av kompetansebevis i tillegg til vitnemål, tydeliggjøre vi den praktiske kompetansen våre studenter sitter igjen med etter endt utdanning.

Les mer om USNs veilederstige.

Dette lærer du

 • Basisferdigheter i friluftsliv i ulike naturtyper
 • Erfaring med friluftslivsformidling og veiledning
 • Innsikt i friluftslivets historie og forvaltning
 • Evne til å vurdere egen kompetanse og å velge tur etter evne
 • Grunnlag for refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og menneske

Unike fordypningsmuligheter
Studentene velger inntil fire av følgende fordypninger:

 • Kajakk
 • Kano
 • Klatring
 • Seiling
 • Håndverk og skaperglede i naturen
 • Bre
 • Natur og kulturlære
 • Fjellsport

Vinterfriluftsliv er en viktig del av friluftslivsstudiet. Her har du følgende fordypningsmuligheter:

 • Vinter bratt
 • ekspedisjonsstil 
 • fjell og vidde

Mange utedøgn
Studiet har ca 100 utedøgn med veileder og 50 dager på egenhånd.

Første studieår tilsvarer årsstudium i friluftsliv, kultur og naturveiledning.

 

Studiet undervises på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Videre utdanning

Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg, får du kompetanse som adjunkt i skoleverket. Universitetet i Sørøst-Norge er eneste norske utdanningsinstitusjon som tilbyr PPU med fagdidaktikk i friluftsliv.

Studiet kvalifiserer for master i kroppsøving, idrett og friluftsliv. Du kan ta videreutdanningene Friluftsliv og uterehabiliteringStisykling eller Risikohåndtering og beredskap innen friluftslivsveiledning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av friluftsliv, kultur- og naturveiledning i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2023
På campus
Heltid
Høst 2023