info
Lurer du på hvordan det ser ut på universitetet? Besøk en av våre campuser 7. eller 14. mars!
Trykkmåling i øyet

Modul 1: Avansert klinisk optometri (Europeisk diplom)

Kongsberg - Deltid

Ønsker du dybdekunnskap og gode kliniske ferdigheter for avansert kontaktlinsetilpassing og dokumentasjon av klinisk optometrisk praksis? Nå kan du ta Europeisk Diplom og samtidig ta første steg på veien mot en mastergrad! Studiet åpner for søking i midten av februar.

 • Søknadsfrist: 15.04.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 40
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Søkekode: 5161
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Planlagt del av master i synsvitenskap

Avansert klinisk optometri (Europeisk diplom) inngår som modul 1 i vår planlagte master i synsvitenskap.

Samlinger studieåret 2024/2025

Kommer i løpet av våren

Dette er avansert klinisk optometri

Dagens bachelorutdanning i optometri bygger på Europeisk diplom i optometri og optikk. Optikere med bachelorgrad i optometri fra 2012 eller senere og 30 studiepoeng videreutdanning innen avanserte kontaktlinser og klinisk praksis får Europeisk Diplom, men utdanningen er åpen for alle.

Formålet med videreutdanningen er å gi dybdekunnskap og gode kliniske ferdigheter for avansert kontaktlinsetilpassing og dokumentasjon av klinisk optometrisk praksis.

Hvorfor ta videreutdanningen avansert klinisk optometri?

Med denne utdanningen gir deg utdanning på det høyeste nivået for autorisasjon som optiker i Europa.

Hva slags jobb får du?

I optometrisk praksis vil du daglig ha nytte av kompetansen du tilegner deg.

Dette lærer du hos oss

Du lærer om avanserte instrumenter (korneal topografi, bølgefrontanalyse og okulær koherens-tomografi), mekanismer av kontaktlinseinduserte endringer og komplikasjoner, samt håndtering av disse, okulære og systemiske tilstander og sykdommer som kan komplisere kontaktlinsebruk, optiske og medisinske/terapeutiske indikasjoner for bruk av spesielle kontaktlinser (bl.a. refraktive forhold, korneale tilstander, etter skade/kirurgi i fremre segment, smertelindring og ved lysømfintlighet), avanserte kontaktlinsetyper (formstabile, sklerale, hybrid, farge/filter), valg av hensiktsmessig kontaktlinseløsning, tilpassing, vedlikeholdssystemer og rutiner og oppfølging, kommunikasjon med pasienten om egen synssituasjon og mulige løsninger, ortokeratologi, pediatrisk kontaktlinsetilpassing, tilpassing av kontaktlinser til spesielle grupper pasienter (arbeidsliv, psykisk utviklingshemmede), refraktiv kirurgi, diskusjon av pasientkasus, pasienthåndtering av spesifikke øyelidelser og samhandling med andre helseprofesjoner, og juridiske og etiske problemstillinger.

Europeisk Diplom inneholder også emnet Avansert okulær patologi.  

Du dokumenterer egen klinisk praksis ved hjelp av loggbok. Du skal tilsammen dokumentere 150 undersøkelser som viser kompetanse og god håndtering innen ulike typer av pasienter.

Slik er studiet

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium.

Undervisningen i emnet "Avansert kontaktlinsetilpassing" gis i form av nettbaserte forelesninger, forelesninger på studiestedet, plenums-diskusjoner, demonstrasjoner og øving på klinikken. Du skal tilpasse kontaktlinser på medstudenter og på eksterne pasienter. Du skal observere andre studenter i pasientarbeid og delta aktivt i deres læringsprosess på studiestedet og via nettet. Av andre læringsaktiviteter inngår selvstudium og oppgaver.

Vurderingen i emnet Avansert kontaktlinsetilpasning inkluderer en mappevurdering bestående av to kasusrapporter teller tilsammen 50% av karakter i emnet, og en muntlig/praktisk stasjonsbasert eksamen teller 50% av karakter i emnet.

Vurdering i emnet Avansert okulær patologi inkluderer innlevering av en kasusrapport som teller 50% av karakter i emnet, og en skriftlig hjemmeeksamen (to timer) som teller 50%.

Læringsaktiviteter i emnet "Klinisk praksis for autoriserte optikere" er selvstendig arbeid og loggføring av 130 synsundersøkelser og 20 kontaktlinseundersøkelser i privat eller offentlig praksis i tråd med kliniske retningslinjer for autoriserte optikere. Det inngår i tillegg 1 uke (30 timer) obligatorisk praksis ved Nasjonalt Senter for optikk, syn og øyehelse. Arbeid med 20 kasusbeskrivelser inkludert egen refleksjon og medstudentvurdering. Seminarer som omhandler føring av pasientjournaler og loggbok, progressive glassløsninger, sosialmedisin, kommunikasjon og etikk. Seminarene blir gjennomført i forbindelse med undervisningsukene i MSKL4119.

Vurdering i emnet er Europeisk Diplom portefølje bestående av loggbok av 150 pasienter som dokumenterer kompetanse innen håndtering av ulike typer pasienter samt 20 kasusbeskrivelser.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Bestått bachelorutdanning i optometri eller tilsvarende utdanning innen optometri, grunnleggende kontaktlinsekompetanse og kompetanse for bruk av diagnostiske medikamenter tilsvarende autorisasjonskrav for norske optikere. Søkere med norsk utdanningsbakgrunn må ha norsk autorisasjon som optiker.

Alle som fyller opptakskravene kan søke programmet, men selve diplomet tilbys kun til optikere med bachelorgrad fra HiBu/HBV fra 2012 eller senere.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?