Videreutdanning i systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten

Videreutdanning i systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten

Diabetes kan gi alvorlige komplikasjoner. Sykdommer i føttene er en alvorlig og ressurskrevende komplikasjon. Studiet egner seg for fotterapeuter som arbeider med diabetespasienter.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
30.09.2019
Studiepoeng
10
Oppstart
Høst 2019

Hva er diabetesfoten?

Diabetes er en kronisk sykdom som skyldes mangel på insulin og/eller nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Diabetes kan gi alvorlige komplikasjoner i hjerte, øyne, nerver, nyrer og føtter. Sykdommer i føttene er en alvorlig og ressurskrevende komplikasjon, og årsak til flest sykehusinnleggelser. Årlig foretas det 400-500 amputasjoner over ankelnivå hos personer med diabetes i Norge. Les mer om diabetesfoten hos Diabetesforbundet.

Målgruppen for studiet

Målgruppen for studiet er fotterapeuter som arbeider med personer med diabetes i private klinikker eller offentlige helsetjenester.

Dette lærer du hos oss

  • kunnskapsbasert praksis
  • diabetes; etiologi og patologi
  • pasientanamnese
  • klinisk fotundersøkelse
  • forebyggende og behandlende tiltak
  • lokal sårbehandling
  • tverrfaglig teamarbeid rundt personer med diabetes
  • helseøkonomiske forhold knyttet til fotproblemer hos personer med diabetes
  • aktuelle lover, forskrifter og regelverk

Slik er studiet

Studiet er en videreutdanning på bachelornivå, og er utviklet i samarbeid med Fotterapeutforbundet. Det er mulig å delta på studiet uten å ta eksamen og studiepoeng. Det utstedes da et kursbevis.

Studiet har en sterk forankring i praksis innenfor fotterapeutens fagfelt. Det stilles derfor krav om at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studiet. Samlingene består av en kombinasjon av teori og praktisk trening i å vurdere, forebygge og behandle fotproblemer hos personer med diabetes. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver knyttet til egen praksis. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Samlingsdatoer høst- 2019/ vårsemester 2020

1.samling: 4. - 6. oktober
2.samling: 8. - 10. november
3.samling: 10. - 13. januar
 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og autorisasjon som fotterapeut samt minimum 2 års praksis som fotterapeut.

Det kan søkes om opptak på grunnlag av realkompetanse. I en realkompetansevurdering vektlegges følgende:

- søker må være 25 år eller eldre
- gode kunnskaper i norsk/engelsk
- kunnskaper fra helse- og sosialfaglig område
- minimum 5 års relevant arbeidserfaring

NB! Søkere må ha tilgang til pasienter med diabetes under studietiden.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student