Bachelor i ingeniørfag – Informatikk og automatisering – Y-veien

Bachelor i ingeniørfag – Informatikk og automatisering – Y-veien

Har du relevant fagbrev kan du bli ingeniør i informatikk og automatisering. Lær hvordan du kan forenkle menneskers hverdag og forbedre miljøet med teknologi og automatisering.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hva er A-veien og Y-veien?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse søker du bachelor i Informatikk og automatisering a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglig bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Ved Universitetet i Sørøst-Norge har vi Y-vei på alle våre ingeniørutdanninger i Porsgrunn.

Som ingeniørstudent får du også delta på USNexpo, studentenes egen teknologimesse med prosjekter innen ingeniørfag og IT.

 

 

Hvorfor informatikk og automatisering?

Dette studiet er for deg som liker å programmere og som ønsker en karriere som dataingeniør. Det er også for deg som har jobbet med automatiserte systemer og som tenker det ville være spennende å være med å utvikle nye automatiseringssystemer.

Fordelen med studiet er at du lærer hvordan du kan kombinere IT-teknologi med blant annet reguleringsteknikk, instrumenteringsteknikk og digitalisering. Med denne kombinasjonen kan du for eksempel få jobb som softwareutvikler og lage applikasjoner og datanettverk som kan brukes i automatiserte løsninger.

Hva slags jobb får du?

Ingeniørstudiet i Informatikk og automatisering gir deg mulighet til å jobbe med programvareutvikling, produktutvikling, systemintegrasjon og prosjektering i så vel industri som samferdsel, bygg og offentlige institusjoner.

Bransjer du kan jobbe i inkluderer landbasert industri (prosess, næringsmiddel osv.), offshore, skipsfart, havbruk, samferdsel (vei og jernbane), energiproduksjon, sykehus, forskningsinstitusjoner, undervisning og mye mer.

 

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med dyktige forelesere fra næringslivet. Studentene er på flere bedriftsbesøk i nærområdet.  Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med. Dette sikrer at du som student hele tiden får undervisning som er relevant for næringslivets behov.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. Flere av våre kontakter tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på informatikk og automatisering

I dette ingeniørstudiet lærer du å utvikle programvare og automatiseringsløsninger som effektiviserer industrielle prosesser og kommunikasjon. Du får kunnskap om matematikk, fysikalske prinsipper og ulike typer prosesser, både elektriske, mekaniske og kjemi-tekniske. Vi har spennende studentprosjekter i samarbeid med næringslivet, hvor du får erfaring med å jobbe i prosjekt og samarbeide. Du lærer om:

  • Programmering og systemutvikling
  • Databaser
  • Datanett og datakommunikasjon
  • Programmerbar logisk styring (PLS)
  • Måleteknikk
  • Regulerings- og styringsteknikk
  • Web-baserte systemer

Elektronikk-klubben er et tilbud til studenter som er litt over snittet interessert i elektronikk. Sjekk hva studentene holder på med.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i ingeniørfag, Informatikk og automatisering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter endt bachelorstudium kan du velge å gå videre på vår masterutdanning Industrial IT and Automation eller andre masterstudier i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Opptakskrav

Relevant fagbrev som bygger på relevant toårig yrkesfaglig utdanning. Her finner du en oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for dette studiet.
Mer om opptakskrav og poengberegning for y-veien.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student