Bachelor i ingeniørfag – Informatikk og automatisering – Y-veien

Bachelor i ingeniørfag – Informatikk og automatisering – Y-veien

Har du relevant fagbrev kan du bli ingeniør i informatikk og automatisering. Lær hvordan du kan forenkle menneskers hverdag og forbedre miljøet med teknologi og automatisering.

Søk opptak nå
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hva er A-veien og Y-veien?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse søker du bachelor i Informatikk og automatisering a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglig bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

På Høgskolen i Sørøst-Norge har vi Y-vei på alle våre ingeniørutdanninger i Porsgrunn.

Hvorfor informatikk og automatisering?

Teknologi omgir oss overalt – og samfunnet er helt avhengig av det. Behovet øker stadig for dyktige og kreative ingeniører som kan være med å skape og videreutvikle teknologiske systemer.  Vil du være med på å forme framtiden?

Hva slags jobb får du?

Ingeniørstudiet i Informatikk og automatisering gir deg mulighet til å jobbe med automatisering av produksjonslinjer og prosessanlegg, programvareutvikling, produktutvikling, systemintegrasjon, prosjektering, prosjektledelse, test og vedlikehold, idriftsettelse av produksjonsanlegg, salg og kundestøtte.

Bransjer du kan jobbe i inkluderer landbasert industri (prosess, næringsmiddel osv.), offshore, skipsfart, havbruk, samferdsel (vei og jernbane), energiproduksjon, sykehus, forskningsinstitusjoner, undervisning og mye mer.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra næringslivet som sikrer at undervisningen du får er relevant for deres behov. Det gjennomføres bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet.  Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. I tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på informatikk og automatisering

I dette ingeniørstudiet lærer du å utvikle programvare og automatiseringsløsninger som effektiviserer industrielle prosesser og kommunikasjon. Du får kunnskap om matematikk, fysikalske prinsipper og ulike typer prosesser, både elektriske, mekaniske og kjemi-tekniske. Vi har spennende studentprosjekter i samarbeid med næringslivet, hvor du får erfaring med å jobbe i prosjekt og samarbeide. Du lærer om:

  • Programmering og systemutvikling
  • Databaser
  • Datanett og datakommunikasjon
  • Programmerbar logisk styring (PLS)
  • Måleteknikk
  • Regulerings- og styringsteknikk
  • Web-baserte systemer

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i ingeniørfag, Informatikk og automatisering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter endt bachelorstudium kan du også velge å gå videre på en av våre to masterutdanninger Industrial IT and Automation eller Electrical Power Engineering, eller andre masterstudier i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Opptakskrav

Relevant fagbrev som bygger på relevant toårig yrkesfaglig utdanning. Her finner du en oversikt over hvilke fagbrev som er relevante for dette studiet.
Mer om opptakskrav og poengberegning for y-veien.

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student