Bachelor i statsvitenskap

Bachelor i statsvitenskap

Vi tilbyr landets eneste bachelor i statsvitenskap som kombineres med strategisk kommunikasjon, ledelse og menneskerettigheter. Her beskriver og analyserer du lokale, nasjonale og internasjonale politiske beslutningsprosesser og maktforhold.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor studere statsvitenskap?

Statsvitenskap tar for seg forholdet mellom stater og de rollene internasjonale institusjoner og organisasjoner har. Demokratisering og politiske systemer står også sentralt.

Som student i statsvitenskap vil du beskrive og analysere politiske beslutningsprosesser og maktforhold på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Har du interesse for politikk, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, skal du studere dette faget.

Hva slags jobb får du?

Utdanning i statsvitenskap gir deg kompetanse som er etterspurt innen både offentlig forvaltning og i samfunnsavdelinger i store bedrifter. Kanskje ønsker du å jobbe i humanitære organisasjoner, i fagforeninger, partier eller i mediene? Du har også et godt utgangspunkt for arbeid i skole og undervisning. Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Kontakt med arbeidslivet

Mesteparten av studiet er i statsvitenskapelige emner, som ikke har et eget praksisfelt. Studiet inneholder også obligatoriske jobbrelaterte emner innen markedsføring og organisasjon og ledelse, samt at du må velge ett av disse: «Statistikk», «Internasjonal Handel» eller «Kommunikasjon og påvirkning». Når du dessuten velger dine frie emner (30 studiepoeng) kan det være klokt å ta hensyn til hvilke yrkesområder du ønsker å jobbe innenfor. En mulighet er å få seks måneder praksis ved Osloregionens Brusselkontor.

Dette lærer du i statsvitenskap

Hvordan kan vi forholde oss til utfordringene i Syria eller til russisk utenrikspolitikk? Hvordan fungerer politiske systemer, og hvordan skaffer politiske partier og interessegrupper seg innflytelse? Hvor mye bestemmer et norsk kommunestyre egentlig? Hvordan fordeles goder og plikter i samfunnet? Hvorfor er britisk politikk forskjellig fra tysk?

Bachelorgraden i statsvitenskap gir deg omfattende kunnskap og innsikt i en rekke emner som er knyttet til politiske systemer og prosesser, samfunnsanalyse og beslutningsprinsipper.

Et sentralt spørsmål i all samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan maktforholdene i samfunnet påvirker vår sikkerhet og sosiale velferd. I den forbindelse spiller hensynet til menneskerettighetene en stor rolle. Du får lære mer om menneskerettighetenes historie og filosofiske fundament og rettsvernet omkring disse.

Du får kompetanse til å forstå og forholde deg konstruktivt til tverrkulturell kommunikasjon. I tillegg vil du få kompetanse i strategisk kommunikasjon og ledelse.

De fleste emnene er obligatoriske, og kan deles inn i fire typer:

  • De forberedende emnene
  • De statsvitenskapelige emnene
  • Emner i menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon
  • Jobb-rettede emner innen markedsføring og organisasjon og ledelse, samt en av disse tre: «Statistikk», «Internasjonal Handel» eller «Kommunikasjon og påvirkning».

5. semester inneholder frie emner. De frie emnene kan tas ved andre studier ved USN eller ved andre universiteter og høyskoler i Norge, eller i utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i statsvitenskap i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med bachelor i statsvitenskap har kandidatene flere muligheter til å fortsette å studere ved utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet. Kandidatene skal være kvalifisert til masterstudier i statsvitenskap ved universitetene i Norge, (for eksempel ved Universitetet i Oslo). Ved USN kan kandidatene ta både tverrfaglig master i samfunnsvitenskap og MSc in Human Rights and Multiculturalism. Kandidatene kvalifiserer også til andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer ved andre læresteder.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 881
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student