Bachelor i statsvitenskap

Bachelor i statsvitenskap

Vi tilbyr landets eneste bachelor i statsvitenskap som kombineres med strategisk kommunikasjon, ledelse og menneskerettigheter. Her beskriver og analyserer du lokale, nasjonale og internasjonale politiske beslutningsprosesser og maktforhold.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge bachelor i statsvitenskap?

Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, og passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning.

Som statsviter får du unik innsikt i hvordan samfunn organiseres og styres politisk i Norge og internasjonalt.

Du får solid kompetanse og ferdigheter i analyse, metode og statistikk, og kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Hva slags jobb får du?

Utdanning i statsvitenskap gir deg kompetanse som er etterspurt innen både offentlig forvaltning og i samfunnsavdelinger i store bedrifter. Kanskje ønsker du å jobbe i humanitære organisasjoner, i fagforeninger, partier eller i mediene?

Du har også et godt utgangspunkt for en jobb i skole og undervisning. Ønsker du å jobbe internasjonalt, for eksempel med diplomati eller fredsarbeid, vil statsvitenskap være en god plattform å bygge videre på.

Kontakt med arbeidslivet

Mesteparten av studiet er i statsvitenskapelige emner, som ikke har et eget praksisfelt. Studiet inneholder også obligatoriske jobbrelaterte emner innen markedsføring og organisasjon og ledelse, samt at du må velge ett av disse: «Statistikk», «Internasjonal Handel» eller «Kommunikasjon og påvirkning». Når du dessuten velger dine frie emner (30 studiepoeng) kan det være klokt å ta hensyn til hvilke yrkesområder du ønsker å jobbe innenfor. En mulighet er å få seks måneder praksis ved Osloregionens Brusselkontor.

Studentene på 2. eller 3. studieår har også mulighet til å få en mentor gjennom USN Handelshøyskolens mentorprogram. Mentoren fungerer som samtalepartner, kontaktbygger, inspirator og veileder i studentens valg av karrierevei eller videre studier. Mentorene rekrutteres både fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du i statsvitenskap

Hvordan kan vi forholde oss til utfordringene i Syria eller til russisk utenrikspolitikk? Hvordan fungerer politiske systemer, og hvordan skaffer politiske partier og interessegrupper seg innflytelse? Hvor mye bestemmer et norsk kommunestyre egentlig? Hvordan fordeles goder og plikter i samfunnet? Hvorfor er britisk politikk forskjellig fra tysk?

Bachelorgraden i statsvitenskap gir deg omfattende kunnskap og innsikt i en rekke emner som er knyttet til politiske systemer og prosesser, samfunnsanalyse og beslutningsprinsipper.

Et sentralt spørsmål i all samfunnsvitenskapelig analyse er hvordan maktforholdene i samfunnet påvirker vår sikkerhet og sosiale velferd. I den forbindelse spiller hensynet til menneskerettighetene en stor rolle. Du får lære mer om menneskerettighetenes historie og filosofiske fundament og rettsvernet omkring disse.

Du får kompetanse til å forstå og forholde deg konstruktivt til tverrkulturell kommunikasjon. I tillegg vil du få kompetanse i strategisk kommunikasjon og ledelse.

De fleste emnene er obligatoriske, og kan deles inn i fire typer:

  • De forberedende emnene
  • De statsvitenskapelige emnene
  • Emner i menneskerettigheter og tverrkulturell kommunikasjon
  • Jobb-rettede emner innen markedsføring og organisasjon og ledelse, samt en av disse tre: «Statistikk», «Internasjonal Handel» eller «Kommunikasjon og påvirkning».

5. semester inneholder frie emner. De frie emnene kan tas ved andre studier ved USN eller ved andre universiteter og høyskoler i Norge, eller i utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i statsvitenskap i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med bachelor i statsvitenskap har kandidatene flere muligheter til å fortsette å studere ved utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet. Ved USN kan kandidatene ta både master i samfunnsanalyse og MSc in Human Rights and Multiculturalism. Kandidatene skal være kvalifisert til masterstudier i statsvitenskap ved universitetene i Norge, (for eksempel ved Universitetet i Oslo). Kandidatene kvalifiserer også til andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer ved andre læresteder.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 60
  • Søkekode: 222 881
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student