Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10

Er du glad i å arbeide med ungdom? Den nye femårige grunnskolelærerutdanningen for trinn 5 til 10 gir deg lektorkompetanse og et grunnlag for å formidle kunnskap og skape gode læringsmiljø for barn og unge.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor lærer på ungdomstrinnet?

Å være lærer er både spennende og givende og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du vil engasjere deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling. Ved å velge grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 vil du kunne være med å hjelpe ungdom å oppdage sine egne evner og talent.

Du vil fordype deg i 2-3 fag i grunnskolen, og du vil kunne formidle og veilede denne kunnskapen videre til barn og unge.

Studiemodeller

Ved HSN har du mulighet til å ta master i følgende fag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Kroppsøving
 • Engelsk
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • KRLE
 • Samfunnsfag
 • Profesjonsretta pedagogikk

Dette lærer du på grunnskolelærerutdanning
for trinn 5 til 10

Gjennom studiet vil du få undervisningskompetanse i 2-3 fag og faglig fordypning i ett undervisningsfag eller pedagogikk.

Utdanningen foregår på to arenaer: Undervisning på høyskolen og praksisopplæring i skolen. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling samt hvordan en lærer kan tilrettelegge for læring.

Studiet gir deg kompetanse til å bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder som kan bidra til å utvikle skolen som pedagogisk virksomhet. Du vil kunne utføre egne forskningsprosjekter for å øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Fag 1, praksisopplæring og pedagogikk samt elevkunnskap, må du ta ved ditt campus. Du kan se hva som er fag 1, eller hvilke fag du kan velge som fag 1, i ruten nederst til venstre i studiemodellen. I tillegg kan du velge fag på en annen campus eller på nett, slik at du kan få den fagkombinasjonen du ønsker.

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 5 - 10 i grunnskolen. Norge trenger mange flere lærere, og som ferdigutdannet har du et trygt arbeidsmarked i vente.

Lurer du på noe angående lærerlønn?

Kontakt med arbeidslivet

Hos oss er teori og praksis helhetlig koblet sammen gjennom studieløpet. Første praksisperiode får du allerede i det første semesteret. 

Vi legger stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er du som student ute i praksis i mer enn ett semester. Du vil få god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved HSN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre partnerskoler. 

Ta deler av lærerutdanningen i utlandet

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning trinn 5 til 10 i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til to av høgskolens doktorgradsutdanninger; pedagogiske ressurser og læreprosesser og kulturstudier.

Om nett- og samlingsbasert undervisning ved campus Notodden

De nett- og samlingsbaserte lærerutdanningene har en til tre obligatoriske samlinger på Notodden per semester. Antallet samlinger varierer utover i studiet og avhenger av fagvalg.

Den første samlingen er lagt til uke 35. Du møter lærerutdannere fra høgskolen og praksisfeltet og blir kjent med studieprogrammet og fagene, og du får grunnleggende opplæring i digitale verktøy. Du vil møte tverrfaglige arbeidsmetoder gjennom hele studiet.  Samlingene i studiet er sentrale, men også nettundervisningen bygger på aktiv deltakelse og samarbeidende læring i dialog med undervisere og medstudenter i grupper på nett. Nettundervisningen foregår derfor som hovedregel i sanntid. 

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

 • Generell studiekompetanse og
 • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
 • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
 • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene. Merk at alderspoeng og andre tilleggspoeng ikke skal regnes med i skolepoengene.)

Les mer om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 10
 • Antall studieplasser 70
 • Søkekode: 222 083
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student