GKD2 - Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2)

GKD2 - Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2)

Bruk av diagnostiske medikamenter i optometrisk praksis er forbeholdt autoriserte optikere med spesiell utdanning på området. Denne utdanningen gir optikere kompetanse til å søke rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.05.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Dette er klinisk optometri 2 - Diagnostiske medikamenter, undersøkelsesmetoder og okulær patologi

Formålet med utdanningen er å gi et godt teoretisk grunnlag og gode praktisk/kliniske ferdigheter. Videre har utdanningen som siktemål å gi forståelse for viktigheten av faglig vurdering og sikker bruk av okulære diagnostiske medikamenter.

Etter gjennomført og bestått utdanning kan du søke rekvireringsrett for diagnostiske medikamenter basert på Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og føringer fra Statens legemiddelverk. Signert søknad med vedlegg sendes på eget søknadsskjema til Norges Optikerforbund, Spesialistgodkjenningskomiteen, Øvre Slottsgate 18/20, 0157 Oslo.

Målgruppe for klinisk optometri 2

Dette kurset er rettet mot optikere med optometriutdanning på minst treårig høgskolenivå eller bestått godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1.

Hvorfor ta klinisk optometri 2?

Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter gir deg mulighet til selvstendig å benytte okulære diagnostiske medikamenter i egen praksis. Rekvireringsrett til diagnostiske medikamenter er en av forutsetningene for opptak til mastergrad i optometri og synsvitenskap.

Dette lærer du hos oss

Kurset inneholder generell farmakologi, okulær farmakologi, kliniske diagnostiske metoder, førstehjelp relatert til bruk av diagnostiske medikamenter og okulær patologi.

Undervisningen gis i form av nettbaserte forelesninger, digitale læringsressurser, og campus-baserte samlinger med forelesninger, demonstrasjoner av kliniske metoder, og praktisk øvelse i kliniske diagnostiske metoder. Av andre læringsaktiviteter inngår selvstudium, oppgaver og loggbok for klinisk praksis.

Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 (Klinisk optometri 2) har avsluttende praktisk/klinisk eksamen og teoretisk eksamen som begge må bestås.

Planlagte kurssamlinger høsten 2019

Torsdag og fredager:

  • Uke 33 (15.-16. august)
  • Uke 37 (12.-13. september)

Opptakskrav

Søkere til må ha autorisasjon som optiker i Norge basert på minst 3-årig høgskoleutdanning i optometri eller bestått ”Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 1" (GKD1). For søkere med lisens som optiker i Norge er opptakskravet bestått GKD1.

MERK!
Søkere som trenger GKD1 for å kvalifisere til opptak på GKD2 vil få tilbud om dette. 

Planlagte kurssamlinger for GKD1 høsten 2019

Uke 33 (13. og 14. august)

Uke 37 (11. september)

Kursavgift for GKD1 er kr 13.500,-

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.


 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1
  • Kostnader kr. 29.500,- Pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student