Bildemontasje en student med phyton kode i forgrunnt

Grunnleggende programmering med Python

Nettstudier - Deltid

I denne videreutdanningen får du en innføring i grunnleggende programmering med Python, som er et av de mest benyttede programmeringsspråkene i dag. Python brukes gjerne som språk i grunnleggende emner om programmering ved universiteter og høgskoler, og benyttes også i matematikk og IT-fag i videregående skoler. Undervisningsperiode: Oktober 2024-april 2025.

 • Søk opptak fra: 15. Aug 2024

Studieinformasjon

 • Studiested: Nettstudier
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nettbasert
 • Studiepoeng: 5
 • Kostnader: Gratis. Finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR).
 • Søknadsfrist: Søkeknapp blir tilgjengelig på denne siden fom. 15.8 2024. Søknadsfrist: 1.10 2024.
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 100
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Minn meg om søknadsfrister

Studiet åpner for søking 15. august. Vil du bli minnet på e-post om når vi åpner for søking?

Minn meg om søknadsfrister

 

Målgruppe og opptak

Tilbudet er rettet mot personell innen IKT-bransjen, men personell innen andre bransjer kan også delta.

Krav til deltakelse er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Se også opptakskrav lenger ned på denne siden.

Maksimalt antall deltakere er 100. Kurset vil bli avlyst ved for få påmeldte. Beslutning om ev. avlysning tas så snart som mulig etter søknadsfristens utløp.

Dette lærer du

 • To programmeringsmiljøer: Spyder og Jupyter Notebook

 • Versjonskontroll med Git

 • Variabler og datatyper  (tall, tekst, logiske variabler, lister, arrayer, tupler, dictionaries)

 • Plotting av data

 • Programmering av egne funksjoner

 • Testing og feilsøking i egen kode

 • Bruk av kunstig intelligens-verktøy i programmering

 • If-else-strukturer for betingede programløp

 • For-løkker og while-løkker for repeterte programløp

 • Lesing og skriving av fildata (tekst-filer og Excel-filer)

 • Søking etter tekstmønstre med Regular Expressions (regex)

 • Databehandling med Pandas

Du får ferdigheter i å bruke denne kunnskapen i praktisk programmering.

Emnet forutsetter en studieinnsats på ca 135 timer (som er iht. USNs standard på 27 timers innsats pr. studiepoeng).

Undervisning

 • Nettbaserte forelesninger i Zoom, altså ingen fysiske samlinger. Forelesningene varer i 2 undervisningstimer, dvs. 2 x 45 minutter, med 15 minutter pause i mellom. Forelesninger tas opp på video og publiseres i læringsplattformen Canvas samme dag. Det er frivillig deltakelse på forelesningene.

 • Øvinger med tilgang til veileder i Zoom i 2 x 45 timer. Det er frivillig deltakelse på øvingene.

 • To obligatoriske arbeidskrav, som er oppgaver som skal leveres inn i høstsemesteret hhv. vårsemesteret. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • En obligatorisk individuell prosjektoppgave, som leveres mot slutten av emnet. Innlevering etter siste forelesning. Prosjektets problemstilling kan ta utgangspunkt i din egen jobbsituasjon, eller du kan arbeide med en problemstilling som lik for alle og definert av emnets lærere. Prosjektet vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Eksamen (se undervisningsplanen og under Vurdering nedenfor)

 • Undervisningsplan (tentativ): Kl. 1815 - 2000 følgende dager:

  • Forelesning 1: Tirsdag 15.10 2024

  • Øving 1 (med tilgang til veileder): Tirsdag 22.10 2024

  • Forelesning 2: Tirsdag 29.10 2024

  • Øving 2: Tirsdag 5.11 2024

  • Forelesning 3: Tirsdag 12.11 2024

  • Øving 3: Tirsdag 19.11 2024

  • Forelesning 4: Tirsdag 26.11 2024

  • Øving 4: Tirsdag 3.12 2024

  • Forelesning 5: Tirsdag 7.1 2025

  • Øving 5: Tirsdag 14.1 2025

  • Forelesning 6: Tirsdag 21.1 2025

  • Øving 6: Tirsdag 28.1 2025

  • Forelesning 7: Tirsdag 4.2 2025

  • Øving 7: Tirsdag 11.2 2025

  • (Ingen undervisning tirsdag 18.2 pga. vinterferie.)

  • Forelesning 8: Tirsdag 25.2 2025

  • Øving 8: Tirsdag 4.3 2025

  • Forelesning 9: Tirsdag 11.3 2025

  • Øving 9: Tirsdag 18.3 2025

  • Forelesning 10: Tirsdag 25.3 2025

  • Øving 10: Tirsdag 1.4 2025

  • Innlevering av prosjektoppgaven: Fredag 11.4 2025, kl 21.

  • Eksamen: Tirsdag 29.4 2025, kl 18-21. Obs: Dato og tid er tentative.

Deltakerne får tilgang til Canvas før emnets oppstart.

(Tidene angitt ovenfor er med forbehold om endringer.)

Vurdering

 • To obligatoriske innleveringer (arbeidskrav) med vurdering godkjent/ikke
  godkjent.

 • Prosjektoppgave (individuell) med vurdering godkjent/ikke godkjent.

 • Eksamen (flervalgseksamen) med vurdering bestått/ikke bestått som gjennomføres som hjemmeeksamen i USNs nettbaserte eksamenssystem (Wiseflow).

Emnet vurderes som bestått dersom de obligatoriske innleveringene og
prosjektoppgaven er godkjent, og eksamen er bestått.

Alle deltakere får dokumentasjon (a la kursbevis) på fullført emne.

Deltakere som formelt har studiekompetanse, oppnår 5 sp med fullført emne.

Undervisningsmateriell

Det forutsettes at du har en PC der du har installert Anaconda-distribusjonen av Python-verktøy (https://www.anaconda.com/products/individual). Anaconda fins for ulike plattformer (Windows, Mac, Linux). Du trenger ikke installere noen annen Python-programvare enn Anaconda-distribusjonen for dette emnet.


Det tas forbehold om mindre endringer i undervisningsplanen før oppstart.

 

Opptakskrav

Krav til deltakelse er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav om norsk-kompetanse:

 • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Norskprøvene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) med minst B2 i alle fire ferdigheter
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat "Bestått" på begge prøver
  Har du tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng.