Anestesi av spedbarn

Nordisk utdanning i barneanestesi (NUBA)

Bergen, Stockholm og København - Deltid

Barneanestesi er et spesialområde innenfor anestesisykepleie som krever økt kompetanse. Hensikten med utdanningen er å gi kandidaten inngående kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet i tråd med gjeldende retningslinjer.

 • Søknadsfrist: Ledige studieplasser
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Bergen, Stockholm og København
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert og Utenfor campus
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Kr. 26 500,-. (NOK) Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Ledige studieplasser
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk, Dansk, Svensk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Slik søker du

Norske søkere

For søkere med norsk fødselsnummer:

Søk her med norsk fødselsnummer

Utenlandske søkere

Send e-post til evu.hs.porsgrunn@usn.no og oppgi følgende informasjon:

 • Etternavn
 • Fornavn
 • Adresse
 • Statsborgerskap
 • Kjønn (K/M)
 • Fødselsdato (6 siffer)
 • E-postadresse
 • Mobilnummer

Når vi har mottatt denne informasjonen bestiller vi SNR nummer og din søknad vil blir registrert manuelt. 

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med ulike læringsaktiviteter. Det vil være ressursforelesninger, praksisrelaterte oppgaver og arbeidskrav mellom samlingene.
Studenten gjennomfører praksisstudier i barneanestesi ved godkjent praksissted (sykehus med barneanestesi) over to semestre.

Deltidsstudiet strekker seg over to semester. Det er organisert som en veksling mellom teoribolker (samlinger) og klinisk praksis innenfor barneanestesi. Det gjennomføres totalt tre ukesamlinger i løpet av studieåret. En samling i hvert av de tre nordiske landene; Sverige, Danmark og Norge. Kliniske studier vil gjennomføres i de respektive land.

 • Uke 38: 18. – 20. september 2024 – Bergen
 • Uke 03: 14. – 16. januar 2025 - Stockholm
 • Uke 20: 13. – 15. mai 2025 - København

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med samlingene må studentene selv bekoste.

Barneanestesi
Barneanestesi
Barneanestesi

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen er viktig for anestesisykepleiere som arbeider innenfor fagområdet, og hvor målet er å jobbe selvstendig og kunne gjennomføre kompleks anestesi til barn i alle aldersgrupper.

Studiet vil gi anestesisykepleiere økt kompetanse innenfor fagområdet barneanestesi, ved at studentene oppnår inngående kunnskap i kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet. Studentene skal videre kunne observere, monitorere og klinisk vurdere barnets tilstand ved akutt og/eller kritisk sykdom, og ved gjennomføring av anestesi, sedasjon samt analgesi. Utdanningen vektlegger også betydningen av flerfaglig og tverrfaglig samarbeid for å sikre effektive og gode pasientforløp. Gjennom samlinger, samarbeid med medstudenter og praksis vil det nordiske perspektivet fremheves. 

Studiet inneholder følgende temaer:

 • Fysiologi / patofysiologi hos barn
 • Pediatri / utviklingspsykologi
 • Farmakologi tilpasset barn
 • Barneanestesi
 • Anestesi til premature- neonatale barn
 • Anestesikomplikasjoner
 • Smertebehandling av barn
 • Overgrep, traumer, brannskader, drukning hos barn
 • Lovgivning / etikk
 • Kulturelle- / religiøse perspektiv

Hvordan kombinere utdanning og jobb?

Studenten er tilsatt i en anestesiavdelingen hvor barneanestesi inngår og kan ta deler av praksis på egen avdeling, men skal også ha  minst 4 uker på annet sted. 

Aktuelle godkjente praksisplasser kan være barneanestesiavdelinger ved Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssjukehus Bergen, Karolinska Universitetssjukhus Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhus Gøteborg, Rikshospitalet København eller Odense Universitetshospital. Andre aktuelle praksisplasser kan vurderes.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Opptakskrav er autorisasjon som sykepleier med godkjent anestesiutdanning og minimum to års klinisk praksis med erfaring innenfor barneanestesi. Søker må ha bekreftelse fra sin arbeidsgiver på at godkjent praksisplass stilles til disposisjon.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

 1. Autorisasjon som sykepleier (gjelder søkere utdannet utenfor Norge)
 2. Godkjent anestesiutdanning
 3. Bekreftelse på minimum to års klinisk praksis med erfaring innenfor barneanestesi
 4. Du må ha bekreftelse fra din arbeidsgiver på at godkjent praksisplass stilles til disposisjon, slik at du kan oppnå tilstrekkelig barneanestesipraksis.

Aktuelle godkjente praksisplasser kan være barneanestesiavdelinger ved Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssjukehus Bergen, Karolinska Universitetssjukhus Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhus Gøteborg, Rikshospitalet København eller Odense Universitetshospital. Andre aktuelle praksisplasser kan vurderes.

Slik søker du