Barneanestesi (NUBA)

Nordisk utdanning i barneanestesi (NUBA)

Annet sted - Deltid

Barneanestesi er et spesialområde innenfor anestesisykepleie som krever økt kompetanse. Hensikten med utdanningen er å gi kandidaten inngående kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet i tråd med gjeldende retningslinjer.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Annet sted
 • Studieopplegg: Samlingsbasert og Utenfor campus
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Kr. 25 000,-.
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2022
 • Undervisningsspråk: Norsk, Dansk, Svensk
 • Antall semester: 2
Barn leker med anestesimasker

Slik søker du

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med ulike læringsaktiviteter. Det vil være ressursforelesninger, praksisrelaterte oppgaver og arbeidskrav mellom samlingene.
Studenten gjennomfører kliniske studier i barneanestesi ved godkjent praksissted (sykehus med barneanestesi) over to semestre.
 

Deltidsstudiet strekker seg over to semester. Det er organisert som en veksling mellom teoribolker (samlinger) og klinisk praksis innenfor barneanestesi. Det gjennomføres totalt tre ukesamlinger i løpet av studieåret. En samling i hvert av de tre nordiske landene; Sverige, Danmark og Norge. Kliniske studier vil gjennomføres i de respektive land.

 • Uke 39: 26.–28. september 2022 – Odense/København
 • Uke 03: 16.–20. januar 2023 - Stockholm
 • Uke 18: 02.05. –05. mai 2023 - Oslo

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med samlingene må studentene selv bekoste.

Hvem passer utdanningen for?

Utdanningen er viktig for anestesisykepleiere som arbeider innenfor fagområdet, og hvor målet er å jobbe selvstendig og kunne gjennomføre kompleks anestesi til barn i alle aldersgrupper.

Studiet vil gi anestesisykepleiere økt kompetanse innenfor fagområdet barneanestesi, ved at studentene oppnår inngående kunnskap i kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet. Studentene skal videre kunne observere, monitorere og klinisk vurdere barnets tilstand ved akutt og/eller kritisk sykdom, og ved gjennomføring av anestesi, sedasjon samt analgesi. Utdanningen vektlegger også betydningen av flerfaglig og tverrfaglig samarbeid for å sikre effektive og gode pasientforløp.

Studiet inneholder følgende temaer:

 • Fysiologi / patofysiologi hos barn
 • Pediatri / utviklingspsykologi
 • Farmakologi tilpasset barn
 • Barneanestesi
 • Anestesi til premature- neonatale barn
 • Anestesikomplikasjoner
 • Smertebehandling av barn
 • Overgrep, traumer, brannskader, drukning hos barn
 • Lovgivning / etikk
 • Kulturelle- / religiøse perspektiv

Hvordan kombinere utdanning og jobb?

Studenten er tilsatt i en anestesiavdelingen hvor barneanestesi inngår og gjennomfører den kliniske delen av utdanningen på egen arbeidsplass. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2022 høst

Opptakskrav

Opptakskrav er autorisasjon som sykepleier med godkjent anestesiutdanning og minimum to års klinisk praksis med erfaring innenfor barneanestesi. Søker må ha bekreftelse fra sin arbeidsgiver på at godkjent praksisplass stilles til disposisjon.

Aktuelle godkjente praksisplasser kan være barneanestesiavdelinger ved Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssjukehus Bergen, Karolinska Universitetssjukhus Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhus Gøteborg, Rikshospitalet København eller Odense Universitetshospital. Andre aktuelle praksisplasser kan vurderes.

Slik søker du