OLA er USNs ordning for å hjelpe førsteårsstudentene til å lykkes med krevende fag. I OLA-grupper får studenten faglige oppgaver som de skal løse ved bruk av ulike studiestrategier som læringsfasilitatoren bruker for å aktivisere studentene.


Det er utrolig godt, og viktig, å oppleve at man hører til og har en avgjørende plass i læringsfellesskapet på USN

Student Maria Løchen-Westerlund, vår 2021