Informasjon om praksis i praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Praksis er en stor og viktig del av PPU-utdanningen. Universitetet har samarbeidsskoler for å sikre kvaliteten på praksisopplæringen. Disse skolene dekker først og fremst fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold. Andre fylker kan også være aktuelle.


Praksis skal være variert, veiledet og vurdert og vil fortrinnsvis bli gjennomført på ungdomstrinn og i videregående skole.

Gjennom praksisperiodene på totalt 60 dager vil studenten få god øvelse i læreryrkets mange ulike oppgaver.

Oversikt over innhold og retningslinjer for praksis ved PPU