Linda Myrvang, etter- og videreutdanningsstudent, praksislærer, Nærsnes kystbarnehage

Småbarnspedagogikk

Drammen - Deltid

Som en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for barnehagelærere (Kompetanse for fremtidens barnehage), tilbyr vi fordypning i Småbarnspedagogikk. Emnet gir deg ytterligere kunnskap til å arbeide med de yngste barna i barnehagen.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet . Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller barnehageeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Samlingene er på campus Drammen.

1. semester – høst 2024:

 • 12.09 - 13.09
 • 17.10 - 18.10
 • 21.11 - 22.11

2. semester – vår 2025:

 • 16.01 - 17.01
 • 13.02 - 14.02
 • 20.03 - 21.03
 • 24.04 - 25.04

Med forbehold om endringer. 

Emnet avsluttes med en hjemmeeksamen og en muntlig eksamen.

Hvorfor studere småbarnspedagogikk?

Studiet er en del av tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte i barnehage med annen pedagogisk utdanning. Sammen med barnehagepedagogikk vil studiet gi godkjenning for å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom søker har godkjente opptakskrav ut fra Utdanningsdirektoratets bestemmelser.

Studiet kan også tas som videreutdanning for førskolelærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og spesialpedagoger for å få økt pedagogisk kompetanse i forhold til de minste barna i barnehagen.

Studiet har en allsidig tilnærming til kunnskap om de yngste barna, der flere vitenskapelige og teoretiske retninger innenfor pedagogikkfaget er representert. Vi ønsker å inspirere studentene til refleksjon og kritisk tenkning rundt den nyeste forskningen om de yngste barnas vilkår i barnehagen. Samtidig er det en målsetting at studiet bidrar med kunnskap om pedagogisk arbeid med de yngste barna i barnehagen.

Det er to hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse: 

 • Overgang fra hjem til barnehage.
 • Ledelse og barnehagen som en lærende organisasjon

Andre sentrale tema i studiet er: små barns lek, utvikling og læring, omsorg, yrkesetikk, danning, tilknytning, små barns medvirkning, utviklingsarbeid i barnehagen, prosjektarbeid som arbeidsmåte, personalledelse, veiledning og foreldresamarbeid.

Hva slags jobb får du?

Det er stort behov for kompetanse om de yngste barna i barnehagene.  Studiet vil sammen med Barnehagepedagogikk gi muligheter for ansettelse som pedagogisk leder i barnehage.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Emnet Småbarnspedagogikk (30 stp), gir i kombinasjon med emnet Barnehagepedagogikk (30 stp), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene fra før:

 • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidligere allmennlærer).
 • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
 • Utdanning som spesialpedagog
 • Utdanning som barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Du må arbeide minst 20% stilling i barnehage, med barn i alderen 0-3 år, under studietiden.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Opptak via Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.